Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Franklin Templeton Investment Funds

papierów dłużnych europejskich uniwersalne

1 3

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,01 PLN / 0,09%

Zmiana 1D
23.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,17% +1,31% +1,84% +0,43% +6,50% +8,58% -0,85% +0,78% +5,34%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +1,07% -0,19% +7,51% +7,80% -3,16% -10,39% +11,02%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

13.05.2016

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

11,64 PLN (23.07.2024)

Wartość aktywów

8,96 mld PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

David Zahn (od 07.2013)

John Beck (od 01.2009)

Rod MacPhee (od 11.2020)

Sonal Desai (od 12.2018)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych europejskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index

Polityka inwestycyjna

Franklin European Total Return Fund to fundusz luksemburski, który inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o wyższym ratingu, emitowane przez rządy i korporacje z siedzibą w Europie, a także w denominowane w euro papiery wartościowe emitentów z innych krajów. Fundusz może również inwestować w mniejszym zakresie w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu, denominowane w dowolnej walucie, różnego rodzaju emitentów spoza Europy, w tym z rynków wschodzących. Część aktywów funduszu mogą też stanowić produkty strukturyzowane, obligacje zamienne (do 5% aktywów) oraz niektóre instrumenty pochodne, których celem jest zabezpieczenie oraz efektywne zarządzania funduszem. Fundusz stosuje metodologię ratingu środowiskowego, społecznego i zarządzania (ESG) do oceny emitentów obligacji. Franklin European Total Return Fund realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną. Benchmarkiem funduszu jest Bloomberg Euro Aggregate Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.05.2024)

KID/KIID (04.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (02.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,35%

Bezpieczne

55,64%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

37,37%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

3,34%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,65%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: