Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Franklin Templeton Investment Funds

papierów dłużnych europejskich uniwersalne

1 3

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,01 PLN / 0,09%

Zmiana 1D
01.03.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,61% +2,95% +5,41% -0,78% +9,52% +2,40% -2,29% +1,41% +9,94%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +1,07% -0,19% +7,51% +7,80% -3,16% -10,39% +11,02%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

13.05.2016

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

11,50 PLN (01.03.2024)

Wartość aktywów

8,35 mld PLN (29.02.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

David Zahn (od 07.2013)

John Beck (od 01.2009)

Rod MacPhee (od 11.2020)

Sonal Desai (od 12.2018)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych europejskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index

Polityka inwestycyjna

Min. 67% aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu emitowane przez rządy i korporacje z siedzibą w Europie lub spoza Europy lecz denominowane euro. Fundusz może również inwestować w papiery wartościowe lub produkty strukturyzowane, w których instrument inwestycyjny powiązany jest lub jego wartość jest pochodną innego papieru wartościowego powiązanego z aktywami bądź walutami dowolnego kraju europejskiego. Fundusz może również nabywać papiery wartościowe emitowane w wyniku sekurytyzacji oraz obligacje zamienne, jak i niektóre instrumenty pochodne. Fundusz stosuje zastrzeżoną metodologię ratingu środowiskowego, społecznego i zarządzania (ESG) do oceny emitentów obligacji i bierze te oceny pod uwagę przy budowaniu swojego portfela inwestycyjnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (31.12.2023)

KID/KIID (12.02.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (16.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,50%

Bezpieczne

45,61%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

49,89%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,50%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: