Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Templeton Investment Funds

akcji zagranicznych sektora technologicznego

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

2 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +5,98% -23,00% -37,28% -36,86% -33,03% +0,46% +29,90%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2020 2021
Stopy zwrotu +58,06% +21,73%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

17.05.2019

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

13,12 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

34,78 mld PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Dan H. Searle III (od 12.2020)

Jonathan Curtis (od 06.2016)

Matthew Cioppa (od 12.2020)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych sektora technologicznego

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% MSCI World Information Technology Index

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Aby zrealizować ten cel, fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki technologiczne z różnych krajów, które zgodnie z oczekiwaniami powinny czerpać korzyści z rozwoju, postępów oraz zastosowania technologii, usług i sprzętu komunikacyjnego. W mniejszym zakresie, fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw. Fundusz może również inwestować w udziały lub papiery dłużne różnego typu wydane przez emitenta zagranicznego lub z USA, a także w amerykańskie, europejskie lub globalne świadectwa depozytowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (01.06.2022)

KIID (09.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (16.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

98,76%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

98,76%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,24%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: