Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Investor Parasol FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

13 49

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

1,11 PLN / 1,34%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,48% +6,22% +17,51% +16,75% +19,92% +52,94% +15,06% +36,64% +50,85%
Średnia dla grupy +0,23% +6,55% +9,09% +9,53% +13,44% +27,25% +7,81% +35,36% +44,94%
Pozycja w grupie 15/58 33/58 3/58 5/58 9/56 3/48 15/41 17/37 7/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -0,61% -67,27% +47,17% +11,92% -32,67% +18,36% +21,53% -10,13% -2,96% +5,83% +13,75% -10,20% +15,21% +16,06% +8,86% -19,71% +25,53%
Średnia dla grupy -8,12% -28,60% +29,34% +15,44% -11,65% +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 1/4 6/6 2/7 7/8 9/9 2/11 2/12 13/13 17/19 10/26 14/29 13/33 30/39 14/33 28/39 24/46 13/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

29.12.2006

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

83,87 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

82,68 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Łukasz Hejak (od 10.2008)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

60% mWIG40TR + 30% MSCI World Mid Cap Net TR + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek jest funduszem akcyjnym, który co najmniej 70% aktywów lokuje w akcjach oraz innych instrumentach bazujących na akcjach, tj.: prawa do akcji, prawa poboru, warrantach subskrypcyjnych, kwitach depozytowych i instrumentach pochodnych, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji, a także w polskich i zagranicznych funduszach akcji. Część akcyjną portfela funduszu stanowią głównie akcje małych i średnich spółek, notowane na rynku krajowym, które nie wchodzą w skład indeksu WIG20, oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD. Benchmarkiem Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek jest kompozyt składający się z 60% mWIG40 Total Return + 30% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

87,30%

Ryzykowne

14,43%

Akcje krajowe

72,87%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,58%

Pozostałe

0,58%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

12,12%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: