Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Investor Parasol FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

6 49

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,02 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,09% +14,72% +25,04% +13,17% +30,52% +27,19% +14,56% +59,72% +49,06%
Średnia dla grupy +0,62% +7,06% +15,18% +6,23% +17,43% +12,58% +8,37% +56,58% +43,67%
Pozycja w grupie 6/58 5/58 8/56 7/58 9/52 7/47 16/40 15/35 6/29

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -0,61% -67,27% +47,17% +11,92% -32,67% +18,36% +21,53% -10,13% -2,96% +5,83% +13,75% -10,20% +15,21% +16,06% +8,86% -19,71% +25,53%
Średnia dla grupy -8,12% -28,60% +29,34% +15,44% -11,65% +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 1/4 6/6 2/7 7/8 9/9 2/11 2/12 13/13 17/19 10/26 14/29 13/33 30/39 14/33 28/39 24/46 13/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

29.12.2006

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

81,30 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

72,06 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Łukasz Hejak (od 10.2008)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

60% mWIG40TR + 30% MSCI World Mid Cap Net TR + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek jest funduszem akcyjnym. Nie mniej niż 70% aktywów netto funduszu jest lokowane w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważoną pozycją w instrumencie bazowym), a także polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe, lub odzwierciedlanie składu indeksów udziałowych papierów wartościowych. Część akcyjną portfela funduszu stanowią głównie akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach małych i średnich spółek, z zastrzeżeniem, że za małe

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (01.01.2024)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

79,93%

Ryzykowne

41,89%

Akcje krajowe

38,04%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,51%

Pozostałe

0,51%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

19,56%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: