Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Investor Parasol FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

8 48

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,53 PLN / 0,83%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,17% +3,13% +12,96% +12,67% +14,92% -8,64% +9,72% +20,82% +11,13%
Średnia dla grupy +3,82% +3,32% +8,97% +11,36% +4,89% -4,80% +20,48% +29,51% +23,42%
Pozycja w grupie 22/53 24/51 12/50 16/50 3/49 29/41 27/35 16/30 16/27

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -0,61% -67,27% +47,17% +11,92% -32,67% +18,36% +21,53% -10,13% -2,96% +5,83% +13,75% -10,20% +15,21% +16,06% +8,86% -19,71%
Średnia dla grupy -8,12% -28,60% +29,34% +15,44% -11,65% +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27%
Pozycja w grupie 1/4 6/6 2/7 7/8 9/9 2/11 2/12 13/13 17/19 10/26 14/29 13/33 30/39 14/33 28/39 25/47

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

29.12.2006

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

64,48 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

46,90 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Łukasz Hejak (od 10.2008)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

60% mWIG40TR + 30% MSCI World Mid Cap Net TR + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest w akcje spółek o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji czy prawa poboru. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.12.2022)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

77,31%

Ryzykowne

36,74%

Akcje krajowe

40,57%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,91%

Pozostałe

1,91%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

20,78%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: