Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Optymalnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Optymalnego Wzrostu

Allianz Duo FIO

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

4 8

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

1,19 PLN / 0,97%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,45% +10,94% +19,51% +16,45% +12,59% +1,15% +19,54% +29,99% +25,10%
Średnia dla grupy +1,25% +1,50% +5,40% +5,95% +4,85% +0,31% +14,12% +17,59% +13,35%
Pozycja w grupie 1/12 1/12 1/12 1/12 2/11 5/11 4/11 3/9 3/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -15,84% +14,13% +12,09% -3,10% -8,05% +1,22% -4,38% -14,57% +7,91% +10,65% +9,80% -11,94%
Średnia dla grupy -15,81% +12,91% +13,03% +3,13% -2,12% +2,20% +5,05% -8,59% +10,78% +4,06% +8,40% -6,44%
Pozycja w grupie 2/3 1/4 3/4 3/4 5/5 7/9 12/12 14/14 8/13 1/10 4/12 8/12

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

10.05.2010

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

124,39 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

17,70 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Friebe (od 10.2015)

Marcin Mężykowski (od 03.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

65% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji aktywów. Od 0 do 100% lokat funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty bazowe dla instrumentów pochodnych i instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa lokowane są w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynkach Rzeczpospolitej Polskiej, w państwie członkowskim oraz wybranych krajach OECD: USA, Japonia, Szwajcaria, Turcja.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (08.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

77,14%

Ryzykowne

71,45%

Akcje krajowe

5,69%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

7,44%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

7,44%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,06%

Pozostałe

1,06%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

14,36%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: