Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Zrównoważony

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Zrównoważony

Allianz Duo FIO

mieszane polskie zrównoważone

2 9

Ranking KupFundusz

30.11.2023

Rating AOL

30.09.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2023

-0,56 PLN / -0,37%

Zmiana 1D
07.12.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,11% +10,42% +13,05% +29,42% +30,88% +9,54% +18,38% +23,30% +24,70%
Średnia dla grupy +4,06% +7,96% +9,80% +23,06% +24,48% +4,85% +13,20% +19,13% +19,58%
Pozycja w grupie 7/11 2/11 1/11 1/11 2/11 4/10 5/9 5/9 6/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +6,12% -31,83% +27,84% +17,55% -15,16% +17,96% +12,25% -1,15% -3,97% +5,96% +5,71% -7,59% +2,92% +3,66% +7,14% -15,57%
Średnia dla grupy +8,34% -31,55% +23,31% +11,35% -15,80% +15,77% +4,20% -0,87% -5,24% +4,91% +10,92% -7,54% +2,51% +5,22% +5,68% -14,28%
Pozycja w grupie 7/17 11/17 5/18 1/15 10/16 6/17 2/16 12/16 9/15 6/14 13/14 8/13 7/15 8/14 8/14 9/12

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

29.12.2006

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

149,90 PLN (07.12.2023)

Wartość aktywów

84,50 mln PLN (30.11.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Marcin Mężykowski (od 11.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

50% WIG + 50% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Allianz Zrównoważony inwestowane są zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Całkowita wartość lokat w akcje wynosi od 40% do 60% wartości aktywów funduszu. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe jest nie mniejsza niż 20% i nie wyższa niż 60% wartości aktywów funduszu. Proporcje między lokatami aktywów funduszu w akcje, dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe, w ramach limitów, o których mowa wyżej, uzależnione są od decyzji zarządzającego podejmowanych na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych. Benchmark funduszu to kompozyt: 50% WIG + 50% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (17.11.2023)

KID/KIID (12.10.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (04.07.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

55,55%

Ryzykowne

52,31%

Akcje krajowe

3,24%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

42,78%

Bezpieczne

13,64%

Papiery skarbowe

14,18%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

14,96%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,35%

Pozostałe

0,35%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,32%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: