Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji

Allianz Duo FIO

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

3 7

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,15 PLN / -0,08%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,50% +4,33% +5,35% +4,87% +7,89% +40,13% +30,21% +56,20% +54,08%
Średnia dla grupy +0,36% +4,11% +7,01% +6,97% +11,12% +20,28% +13,59% +27,97% +30,49%
Pozycja w grupie 6/10 4/10 7/10 7/10 8/10 2/9 1/9 2/9 2/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +14,25% +3,46% -2,69% +13,84% +14,79% +8,73% +1,94% +2,02% +7,39% -9,09% +11,52% +3,09% +14,89% -0,67% +20,69%
Średnia dla grupy +24,20% +11,92% -15,81% +12,91% +13,03% +3,13% -2,12% +2,20% +5,05% -8,59% +10,78% +4,06% +8,40% -6,44% +12,31%
Pozycja w grupie 2/2 1/2 1/3 2/4 2/4 1/4 1/5 5/9 4/12 7/14 3/13 5/10 2/12 3/12 2/10

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

02.04.2008

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

189,66 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

100,41 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 05.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji stosuje aktywną alokację aktywów, w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach. Aktywna alokacja oznacza, że proporcja między lokatami w instrumentach udziałowych i dłużnych oraz między składnikami lokat emitowanych przez podmioty zagraniczne i krajowe jest zmienna. Fundusz nie posiada z góry ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumentami udziałowymi (akcjami) oraz instrumentami o charakterze dłużnym (obligacje). Od 0% do 100% aktywów mogą stanowić instrumenty o charakterze udziałowym lub takie, których cena bezpośrednio lub pośrednio zależy od cen tych instrumentów, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje. Całkowita wartość lokat w instrumentach rynku pieniężnego, dłużnych papierach wartościowych, depozytach bankowych oraz funduszach dłużnych może stanowić od 0% do 100% wartości portfela. Zarządzający funduszem decydują w sposób aktywny o udziale zagranicznych walut w aktywach funduszu, ale nie dokonują aktywnej selekcji poszczególnych emitentów akcji. Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (17.06.2024)

KID/KIID (12.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

29,08%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

29,08%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

59,71%

Bezpieczne

0,20%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

59,51%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

6,30%

Pozostałe

3,70%

Pozostałe

2,60%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,90%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: