Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji

Allianz Duo FIO

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

2 7

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,65 PLN / -0,35%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,35% +2,40% +9,30% +1,93% +11,84% +29,82% +28,64% +66,56% +49,55%
Średnia dla grupy +0,68% +4,70% +10,41% +4,39% +12,49% +13,73% +12,62% +33,55% +27,93%
Pozycja w grupie 10/10 9/10 7/10 9/10 4/10 1/9 1/9 2/9 2/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +14,25% +3,46% -2,69% +13,84% +14,79% +8,73% +1,94% +2,02% +7,39% -9,09% +11,52% +3,09% +14,89% -0,67% +20,69%
Średnia dla grupy +24,20% +11,92% -15,81% +12,91% +13,03% +3,13% -2,12% +2,20% +5,05% -8,59% +10,78% +4,06% +8,40% -6,44% +12,31%
Pozycja w grupie 2/2 1/2 1/3 2/4 2/4 1/4 1/5 5/9 4/12 7/14 3/13 5/10 2/12 3/12 2/10

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

02.04.2008

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

184,35 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

99,87 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 05.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji stosuje aktywną alokację aktywów, która polega na zmianie proporcji między lokatami w instrumenty o charakterze udziałowym i dłużnym oraz zmianie proporcji między składnikami lokat emitowanych przez podmioty zagraniczne i krajowe w ramach poszczególnych klas aktywów. Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty o charakterze udziałowym oraz instrumenty o charakterze dłużnym. Od 0% do 100% aktywów fundusz lokuje w instrumenty o charakterze udziałowym lub których cena bezpośrednio lub pośrednio zależy od cen instrumentów o charakterze udziałowym, w jednostki uczestnictwa funduszy których polityka inwestycyjna dopuszcza, między innymi, lokowanie w akcje. Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (05.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (26.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

29,08%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

29,08%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

59,71%

Bezpieczne

0,20%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

59,51%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

6,30%

Pozostałe

3,70%

Pozostałe

2,60%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,90%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: