Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

UNIQA SFIO

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

6 8

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,15 PLN / -0,14%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,46% +0,22% +2,98% -0,79% +3,38% +4,21% -2,53% -0,07% +3,72%
Średnia dla grupy +0,95% +1,15% +4,65% +1,25% +5,29% +6,28% -0,22% +6,40% +3,46%
Pozycja w grupie 3/7 6/7 6/7 7/7 5/7 5/5 5/5 5/5 5/5

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -1,41% +6,82% +5,36% -2,53% -6,42% +5,41%
Średnia dla grupy -3,45% +6,63% +1,28% -0,22% -7,28% +5,92%
Pozycja w grupie 4/10 4/11 1/7 5/5 3/5 5/7

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

03.11.2017

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

105,74 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

30,37 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Sebastian Liński (od 11.2017)

Paweł Mizerski (od 11.2017)

Andrzej Nowak (od 11.2017)

Karol Paczuski (od 11.2017)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz może inwestować od 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe lub jednostki uczestnictwa. Maksymalnie 30% może być inwestowane w listy zastawne. Do 100% aktywów funduszu mogą stanowić tytuły AXA US Corporate Intermediate Bonds, wyodrębnionego w ramach AXA IM FI Investment Strategies. Do 100% aktywów inwestowane jest w lokaty denominowane w walucie obcej.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (02.05.2024)

KID/KIID (08.12.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

AFI (28.10.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,80%

Bezpieczne

3,19%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

88,61%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,07%

Pozostałe

0,07%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,13%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: