Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz PIMCO Income

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz PIMCO Income

Allianz SFIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

2 19

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,02 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,69% -0,13% +5,38% 0,00% +5,39% +8,26% +2,90% +14,10% +9,09%
Średnia dla grupy -0,80% -0,29% +4,03% -0,89% +3,13% +2,83% -6,17% -1,38% -1,52%
Pozycja w grupie 10/18 11/18 4/18 6/18 6/18 3/15 2/13 2/11 2/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,04% -2,44% +6,43% +3,42% +0,76% -5,48% +7,88%
Średnia dla grupy +1,07% -3,26% +6,28% +3,78% -3,46% -10,09% +7,15%
Pozycja w grupie 1/8 3/8 3/9 6/9 3/13 4/15 5/16

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

08.07.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

118,20 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

248,85 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,55%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 07.2016)

Kamil Kowalewski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz PIMCO Income inwestuje w następujące rodzaje lokat: 1. Od 60% do 100% aktywów netto stanowią tytuły uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Income Fund - funduszu zagranicznego spod parasola PIMCO Funds: Global Investors Series plc, który dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata. 2. Od 0% do 40% aktywów netto stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. 3. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości aktywów netto funduszu. 4. Inne, niż wyżej wymieniony fundusze mogą stanowić od 0% do 35% wartości aktywów netto funduszu. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swy

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (25.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

AFI (25.03.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,98%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

95,98%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,22%

Pozostałe

0,22%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,80%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: