Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz PIMCO Income

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz PIMCO Income

Allianz SFIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

2 19

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,42 PLN / 0,35%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,26% +2,37% +2,24% +2,37% +7,18% +15,03% +4,27% +11,52% +9,99%
Średnia dla grupy +1,12% +1,63% +1,34% +0,73% +4,94% +8,68% -5,22% -3,31% -1,85%
Pozycja w grupie 8/18 1/18 6/18 4/18 4/18 2/15 2/13 2/11 2/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,04% -2,44% +6,43% +3,42% +0,76% -5,48% +7,88%
Średnia dla grupy +1,07% -3,26% +6,28% +3,78% -3,46% -10,09% +7,15%
Pozycja w grupie 1/8 3/8 3/9 6/9 3/13 4/15 5/16

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

08.07.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

121,00 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

246,22 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,55%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 07.2016)

Kamil Kowalewski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Allianz PIMCO Income inwestuje od 60% do 100% aktywów funduszu w fundusz PIMCO Global Investors Series Income Fund, który dokonuje lokat w instrumentach dłużnych emitentów z całego świata. Do 40% aktywów funduszu stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz certyfikaty inwestycyjne. Udział listów zastawnych, obligacji, certyfikatów depozytowych, depozytów, bonów skarbowych i instrumentów rynku pieniężnego może stanowić maksymalnie 40% portfela. Inne fundusze, niż wyżej wymieniony, mogą stanowić do 35% wartości funduszu. W zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań, Allianz PIMCO Income utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (17.06.2024)

KID/KIID (12.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (25.03.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,98%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

95,98%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,22%

Pozostałe

0,22%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,80%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: