Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz PIMCO ESG Income

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz PIMCO ESG Income

Fundusz spełnia kryteria ESG

Allianz SFIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

14 19

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,01 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,36% +2,21% +3,22% -0,21% +4,50% -0,64% -8,27%
-13,29%
-11,10%
Średnia dla grupy -0,14% +1,81% +2,76% -0,81% +5,05% -1,08% -6,23%
Pozycja w grupie 16/18 8/18 9/18 7/18 13/16 9/15 10/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,34% -2,28% +6,11% -2,38% -9,17% -7,63% +5,73%
Średnia dla grupy -3,46% -10,09% +7,15%
Pozycja w grupie 13/13 7/15 15/16

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

20.06.2016

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

92,86 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

2,53 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 10.2020)

Kamil Kowalewski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz PIMCO ESG Income inwestuje w następujące rodzaje lokat: 1. Od 60% do 100% aktywów netto stanowią tytuły uczestnictwa PIMCO Global Investors Series ESG Income Fund - funduszu zagranicznego spod parasola PIMCO Funds: Global Investors Series plc, któy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata. 2. Od 0% do 40% aktywów netto stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. 3. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości aktywów netto funduszu. 4. Inne, niż wyżej wymieniony fundusze mogą stanowić od 0% do 35% wartości aktywów netto funduszu. W zakresie niezbędnym do zaspokaja

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (05.02.2024)

KID/KIID (09.02.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (02.10.2022)

AFI (28.12.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,49%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

96,49%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,53%

Pozostałe

1,53%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,99%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: