Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz India Equity

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz India Equity

Allianz SFIO

akcji zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,76 PLN / 0,52%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,33% +3,47% +9,36% +12,36% +7,16% +7,09% +37,48% +44,44% +39,00%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +29,01% -13,04% -1,94% +11,98% +22,70% -7,33%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

20.06.2016

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

148,22 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

12,30 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 06.2016)

Kamil Kowalewski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Indie

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz India Equity lokuje w następujące kategorie lokat: a) od 60% do 100% aktywów netto stanowi fundusz luksemburski Allianz India Equity Fund wydzielony w ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund, który inwestuje w akcje spółek utworzonych na subkontynencie indyjskim, w tym w Indiach, Pakistanie, na Sri Lance i w Bangladeszu.; od 0% do 40% aktywów netto stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne; listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości aktywów netto; inne niż wymieniony powyżej fundusze stanowią od 0% do 35% wartości aktywów n

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (17.11.2023)

KID/KIID (12.10.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

AFI (01.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

94,29%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

94,29%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,49%

Pozostałe

1,49%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,23%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: