Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Allianz Aktywnej Alokacji

Allianz Aktywnej Alokacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Aktywnej Alokacji

Allianz FIO

mieszane polskie aktywnej alokacji

2 3

Ranking KupFundusz

30.06.2020

Rating AOL

10.05.2018

5 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2020

5 36M

Ranking AOL 36M

30.06.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +7,15% +22,87% +8,26% +9,60% +7,37% +3,14% -0,86% +4,44% -5,46%
Średnia dla grupy +2,57% +13,70% -3,99% -3,49% -5,27% -7,83% -12,66% -0,61% -8,55%
Pozycja w grupie 2/9 1/9 2/9 2/9 2/9 3/9 1/9 4/8 4/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +22,50% +5,59% -32,98% +19,75% +9,66% +2,84% +0,77% -6,66% -2,08% -5,10% -0,27% +1,04% -10,67% +1,69%
Średnia dla grupy +19,17% +8,99% -30,75% +21,38% +11,94% -15,35% +8,61% +2,13% -5,14% -4,77% +3,94% +8,14% -11,64% +1,21%
Pozycja w grupie 2/3 3/4 8/9 6/12 10/13 1/14 12/15 16/17 7/19 11/19 14/20 13/15 6/12 5/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

16.12.2005

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

104,44 PLN (09.07.2020)

Wartość aktywów

129,17 mln PLN (30.06.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

2,75%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marek Kuczalski (od 06.2017)

Michał Staszak (od 06.2019)

Kamil Artyszuk (od 03.2020)

Adam Łukojć (od 03.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% WIBID 12M

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 80% swoich aktywów w papiery udziałowe przede wszystkim największych przedsiębiorstw, które charakteryzują się dużą płynnością. Jego środki mogą być również lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa czy Narodowy Bank Polski. Zarządzający funduszem nie są skrępowani sztywnymi ramami polityki inwestycyjnej w kontekście dywersyfikacji lokat. Produkt zarządzany jest aktywnie, przy czym udział akcji jest pochodną koniunktury rynkowej.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2020)

Prospekt informacyjny (29.05.2020)

KIID (08.07.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

51,77%

Ryzykowne

44,62%

Akcje krajowe

7,15%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

37,54%

Bezpieczne

13,04%

Papiery skarbowe

13,70%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

10,80%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

6,25%

Pozostałe

0,26%

Pozostałe

5,99%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,43%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: