Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Aktywnej Alokacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Aktywnej Alokacji

Allianz FIO

mieszane polskie aktywnej alokacji

4 4

Ranking KupFundusz

30.11.2023

Rating AOL

31.12.2022

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,08 PLN / -0,05%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,98% +5,54% +11,71% +27,52% +27,96% +12,04% +30,87% +61,50% +60,04%
Średnia dla grupy +1,96% +3,06% +8,76% +17,29% +18,36% +9,48% +17,01% +17,90% +17,14%
Pozycja w grupie 2/4 1/4 1/4 1/3 1/3 1/3 2/3 1/3 1/3

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +22,50% +5,59% -32,98% +19,75% +9,66% +2,84% +0,77% -6,66% -2,08% -5,10% -0,27% +1,04% -10,67% +1,69% +27,58% +14,28% -13,55%
Średnia dla grupy +19,17% +8,99% -30,75% +21,38% +11,94% -15,35% +8,61% +2,13% -5,14% -4,77% +3,94% +8,14% -11,64% +1,21% +4,91% +2,24% -6,73%
Pozycja w grupie 2/3 3/4 8/9 6/12 10/13 1/14 12/15 16/17 7/19 11/19 14/20 13/15 6/12 5/11 1/8 2/6 5/5

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

16.12.2005

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

153,17 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

198,85 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Kamil Artyszuk (od 03.2020)

Piotr Friebe (od 03.2023)

Marcin Mężykowski (od 03.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Aktywnej Alokacji inwestuje od 0% do 80% swoich aktywów netto w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i instrumenty pochodne. Fundusz inwestuje ponadto od 0% do 50% aktywów netto w inne funduszy inwestycyjne. Pozostałe aktywa Allianz Aktywnej Alokacji inwestowane są w instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Allianz Aktywnej Alokacji charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu. Benchmark funduszu to: 50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (02.10.2023)

KID/KIID (12.10.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (07.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

71,93%

Ryzykowne

64,76%

Akcje krajowe

7,17%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

24,98%

Bezpieczne

9,44%

Papiery skarbowe

0,70%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

10,45%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

4,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,03%

Pozostałe

0,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,06%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: