Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji

Rockbridge Neo FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

7 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,02 PLN / 0,12%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,74% +3,94% +13,46% +10,18% +15,06% +35,35% +8,78% +42,67% +59,05%
Średnia dla grupy +1,93% +2,81% +11,78% +9,29% +15,35% +32,18% +9,80% +44,67% +48,52%
Pozycja w grupie 11/58 18/58 18/58 22/58 31/55 22/48 22/40 17/35 6/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +29,41% +23,33% +9,85% -20,36% +19,29%
Średnia dla grupy +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 5/39 11/33 27/39 28/46 22/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

18.01.2018

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

16,35 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

13,27 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,35%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Wojciech Dębski (od 02.2023)

Andrzej Lis (od 02.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji inwestuje od 70% do 100% aktywów w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które lokują powyżej 50% kapitału w spółkach działających w innowacyjnych, pod względem sprzedawanych produktów lub sposobu prowadzenia działalności, sektorach gospodarki. Należy do nich branża technologii informacyjnych, medyczna, biotechnologiczna, telekomunikacyjna i alternatywnych źródeł energii. Fundusze mogą inwestować zarówno globalnie, jak i lokalnie oraz w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych, niezależnie od położenia geograficznego. Wartość lokat w jednym funduszu nie może przekraczać 20% portfela Rockbridge Neo Globalnych Innowacji. W celu zapewnienia bieżącej płynności, fundusz może inwestować do 30% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w depozyty w bankach krajowych o terminie zapadalności do 1 roku. Fundusz może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów. Rockbridge Neo Globalnych Innowacji nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (22.05.2024)

KID/KIID (02.01.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

87,89%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

87,89%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,19%

Pozostałe

1,19%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

10,91%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: