Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

VIG / C-QUADRAT SFIO

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

7 7

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,27 PLN / -0,24%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -0,21% +0,46% +9,76% +9,02% +10,56%
Średnia dla grupy -0,08% +2,35% +7,02% +6,12% +11,51%
Pozycja w grupie 7/10 10/10 4/10 2/10 3/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2023
Stopy zwrotu +4,63%
Średnia dla grupy +12,31%
Pozycja w grupie 9/10

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

VIG / C-QUADRAT TFI

Data uruchomienia

03.10.2022

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

113,13 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

6,92 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Piotr Ludwiczak (od 10.2022)

Alan Witczak (od 04.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible od 65% do 100% aktywów inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible. Fundusz zagraniczny lokuje środki w bardzo szerokie spektrum lokat. Od 0% do 100% aktywów mogą stanowić udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz inne fundusze inwestycyjne. Fundusz zagraniczny wykorzystuje zautomatyzowany system handlowy, który monitoruje i wybiera do portfela fundusze spośród tysiąca funduszy inwestycyjnych i ETF-ów. System ten ukierunkowany jest na krótko- i średnioterminowe trendy, analizuje atrakcyjność wybieranych inwestycji i ustala odpowiedni poziom alokacji portfela. C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (05.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (29.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,85%

Bezpieczne

4,85%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

90,33%

Pozostałe

1,92%

Pozostałe

88,41%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,82%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: