Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

VIG / C-QUADRAT GreenStars

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

VIG / C-QUADRAT GreenStars

Fundusz spełnia kryteria ESG

VIG / C-QUADRAT SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

22 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,43 PLN / 0,36%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +1,68% +2,83% +11,30% +11,07% +18,81% +32,31%
Średnia dla grupy +1,93% +2,81% +11,78% +9,29% +15,35% +32,18%
Pozycja w grupie 30/58 29/58 31/58 17/58 17/55 24/48

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -8,91% +18,08%
Średnia dla grupy -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 9/46 25/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

VIG / C-QUADRAT TFI

Data uruchomienia

18.11.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

119,49 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

33,44 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marek Kaźmierczak (od 11.2021)

Alan Witczak (od 04.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

VIG / C-QUADRAT GreenStars dąży do realizacji celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie większości aktywów (od 65% do 100%) w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities. Fundusz zagraniczny jest aktywnie zarządzany i nie jest ograniczony przez benchmark. Przy wyborze papierów wartościowych zarządzający I-AM GreenStars Opportunities bierze pod uwagę kryteria zrównoważonego rozwoju (ESG), co oznacza, że inwestuje w papiery wartościowe emitentów spełniających określone standardy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. Inne instrumenty udziałowe lub instrumenty dłużne stanowią od 0% do 35% wartości aktywów VIG / C-QUADRAT GreenStars. Aktywa zagraniczne mogą stanowić do 100% portfela. Maksymalny udział aktywów denominowanych w walutach obcych wynosi 100% wartości funduszu, przy czym nie mniej niż 50% portfela jest denominowane w euro. VIG / C-QUADRAT GreenStars nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (05.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (29.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

88,31%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

88,31%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,63%

Bezpieczne

4,63%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,29%

Pozostałe

1,29%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,77%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: