Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

VIG / C-QUADRAT Akcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

VIG / C-QUADRAT Akcji

VIG / C-QUADRAT FIO

akcji polskich uniwersalne

11 29

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-1,16 PLN / -1,21%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -2,47% -1,37% +12,98% +15,36% +30,67%
Średnia dla grupy -2,15% -0,42% +14,28% +17,18% +31,77%
Pozycja w grupie 25/41 34/41 29/41 28/41 30/41

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu -16,79%
Średnia dla grupy -16,35%
Pozycja w grupie 24/42

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

VIG / C-QUADRAT TFI

Data uruchomienia

14.10.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

94,85 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

23,14 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 7,5% w skali roku

Zarządzający

Marek Kaźmierczak (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz VIG / C-QUADRAT Akcji realizuje cel inwestycyjny przede wszystkim poprzez lokowanie środków w akcje. Dąży też do tego, by większość tych akcji stanowiły akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Fundusz lokuje w instrumenty o charakterze akcyjnym od 65% do 100% wartości swoich aktywów. Instrumenty dłużne stanowią nie więcej niż 35% wartości jego aktywów. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne i instrumenty denominowane w walutach obcych. Fundusz VIG / C-QUADRAT Akcji nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (31.08.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (07.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

85,66%

Ryzykowne

74,72%

Akcje krajowe

10,94%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,29%

Pozostałe

0,29%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

14,05%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: