Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych

VIG / C-QUADRAT FIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

7 11

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,01 PLN / -0,01%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,43% +1,38% +3,79% +3,36% +8,26% +16,76%
Średnia dla grupy +0,54% +1,41% +3,86% +3,09% +9,36% +18,14%
Pozycja w grupie 21/21 14/21 14/21 8/21 16/21 15/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu +1,96% +9,51%
Średnia dla grupy -0,49% +11,49%
Pozycja w grupie 8/21 18/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

VIG / C-QUADRAT TFI

Data uruchomienia

14.10.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

114,94 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

179,72 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 90% (WIRON 6M + 0,75%) + 10% WIRON

Zarządzający

Fryderyk Krawczyk (od 10.2021)

Piotr Ludwiczak (od 05.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie środków w dłużnych papierach wartościowych oraz instrumentach rynku pieniężnego, głównie emitowanych przez przedsiębiorstwa. Instrumenty dłużne stanowią co najmniej 60% wartości aktywów funduszu. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE oraz państwa należące do OECD stanowią co najmniej 50% portfela. Instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE oraz państwa należące do OECD stanowią nie więcej niż 50% wartości aktywów funduszu. Udział polskich i zagranicznych funduszy dłużnych może się wahać od 0% do 40% aktywów. Do 100% portfela może być inwestowane w aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (05.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,19%

Bezpieczne

19,61%

Papiery skarbowe

5,35%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

74,23%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,02%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,78%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: