Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

VIG / C-QUADRAT Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

VIG / C-QUADRAT Obligacji

VIG / C-QUADRAT FIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

9 15

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

-0,03 PLN / -0,03%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,36% +1,94% +3,60% +0,58% +10,01% +7,53%
Średnia dla grupy +0,46% +2,42% +4,75% +0,52% +11,17% +10,19%
Pozycja w grupie 10/13 12/13 12/13 6/13 8/13 9/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -5,72% +12,20%
Średnia dla grupy -4,36% +13,39%
Pozycja w grupie 7/14 8/13

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

VIG / C-QUADRAT TFI

Data uruchomienia

14.10.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

101,96 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

206,85 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 90% Treasury BondSpot Poland + 10% WIRON

Zarządzający

Fryderyk Krawczyk (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz VIG / C-QUADRAT Obligacji dąży do realizacji celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie środków głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Instrumenty dłużne stanowią nie mniej niż 60% wartości aktywów funduszu. Instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD stanowią nie mniej niż 20% wartości aktywów funduszu. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa stanowią nie więcej niż 50% wartości aktywów funduszu. Polskie i zagraniczne fundusze dłużne stanowią od 0% do 40% wartości aktywów funduszu. Do 100% wartości aktywów funduszu VIG / C-QUADRAT Obligacji mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominow

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (16.02.2024)

KID/KIID (29.01.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (06.02.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,17%

Bezpieczne

43,65%

Papiery skarbowe

36,76%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

18,76%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,61%

Pozostałe

0,61%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,22%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: