Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Surowców

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Generali Surowców

Generali Fundusze FIO

rynku surowców pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,68 PLN / 1,22%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +2,42% +10,14% +6,06% +7,78% +8,07%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2023
Stopy zwrotu -7,58%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

01.09.2022

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

56,38 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

22,08 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M

Zarządzający

Michał Milewski (od 11.2023)

Adam Woźny (od 11.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Generali Surowców jest funduszem z ekspozycją na rynek surowców. Generali Surowców inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie powyżej 50% swoich aktywów na rynku surowców, w tym również akcje spółek prowadzących działalność w sektorach gospodarki takich jak poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami. Dodatkowo fundusz może inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych. Poziom referencyjny - benchmark funduszu to: 90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (10.05.2024)

KID/KIID (10.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

5,55%

Bezpieczne

5,55%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

89,70%

Pozostałe

1,63%

Pozostałe

88,07%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,75%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: