Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Akcji Ekologicznych Europejski

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcji Ekologicznych Europejski

Fundusz spełnia kryteria ESG

Generali Fundusze SFIO

akcji europejskich rynków rozwiniętych

12 15

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

1,37 PLN / 1,39%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +1,74% +8,16% +11,48% +5,44% +2,87% +5,84% -0,37%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie 11/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -11,42% +2,52%
Średnia dla grupy -12,16% +13,46%
Pozycja w grupie 9/15 14/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

28.05.2021

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

99,63 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

15,91 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Milewski (od 02.2023)

Adam Woźny (od 02.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Generali Akcji Ekologicznych Europejski co najmniej 70% aktywów inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Sycomore Europe Eco Solutions. Spektrum inwestycyjne funduszu zagranicznego obejmuje spółki europejskie notowane na giełdach, których modele biznesowe wspierają transformację środowiskową w następujących obszarach: energia odnawialna, efektywność energetyczna i elektryfikacja, mobilność, zasoby naturalne, renowacja i budownictwo, gospodarka cyrkularna, żywność i usługi ekosystemowe. Ponadto Generali Akcji Ekologicznych może inwestować do 30% aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru oraz kwity depozytowe. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić do 30% wartości portfela. Fundusz może też stosować instrumenty pochodne. W celu zapewnienia płynności, środki funduszu mogą być utrzymywane na depozytach bankowych, których udział w aktywach funduszu może stanowić maksymalnie 30% portfela. Generali Akcji Ekologicznych nie posiada benchmarku, natomiast benchmarkiem funduszu Sycomore Europe Eco Solutions jest indeks MSCI Europe Net Return.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (10.05.2024)

KID/KIID (10.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

AFI (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

94,29%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

94,29%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,94%

Pozostałe

0,94%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,78%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: