Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Akcji Ekologicznych Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcji Ekologicznych Globalny

Fundusz spełnia kryteria ESG

Generali Fundusze SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

22 49

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,24 PLN / -0,12%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,29% +7,75%
+17,45%
+5,58% +26,60% +23,54% +16,03% +74,98%
+73,14%
Średnia dla grupy +0,62% +7,06% +6,23%
Pozycja w grupie 10/58 18/58 34/58

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,94% +2,47% -6,16% +24,24% +26,65% +17,25% -25,21% +35,27%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.08.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

205,55 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

53,35 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Milewski (od 11.2023)

Adam Woźny (od 11.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny minimum 70% aktywów inwestuje w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Global Eco Solutions, wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV, którego spektrum inwestycyjne opiera się na inwestowaniu w notowane spółki z całego świata, których modele biznesowe wspierają transformację środowiskową w obszarach: energia odnawialna, efektywność energetyczna i elektryfikacja, mobilność, zasoby naturalne, renowacja i budownictwo, gospodarka cyrkularna, żywność i usługi ekosystemowe. Ponadto fundusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny może inwestować do 30% aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. W listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego lokuje do

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (01.04.2024)

KID/KIID (11.12.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (10.11.2023)

AFI (27.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

87,27%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

87,27%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

10,69%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

10,69%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,19%

Pozostałe

1,19%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,86%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: