Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Akcji Ekologicznych Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcji Ekologicznych Globalny

Fundusz spełnia kryteria ESG

Generali Fundusze SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

25 49

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

2,63 PLN / 1,24%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,67% +4,74% +12,86% +10,59%
+22,80%
+47,18% +17,23% +54,37%
+76,92%
Średnia dla grupy +1,91% +4,29% +11,66% +10,78%
Pozycja w grupie 58/58 27/58 24/58 31/58

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,94% +2,47% -6,16% +24,24% +26,65% +17,25% -25,21% +35,27%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.08.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

215,30 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

57,51 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Milewski (od 11.2023)

Adam Woźny (od 11.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Generali Akcji Ekologicznych Globalny inwestuje do 70% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu zagranicznego Sycomore Global Eco Solution. Fundusz zagraniczny z kolei inwestuje w akcje globalnych spółek, których modele biznesowe wspierają transformację środowiskową w następujących obszarach: energii odnawialnej, efektywności energetycznej i elektryfikacji, mobilności, zasobów naturalnych, renowacji i budownictwa, gospodarki o obiegu zamkniętym, żywności i usług ekosystemowych. Fundusz zagraniczny wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG. Fundusz inwestuje ponadto w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Generali Akcji Ekologicznych Globalny może od 0% do 100% wartości aktywów utrzymywać w walutach obcych. Udział depozytów bankowych nie powinien przekroczyć 60% aktywów funduszu. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (28.06.2024)

KID/KIID (10.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

AFI (28.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

95,42%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

95,42%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,68%

Pozostałe

0,68%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,91%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: