Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Oszczędnościowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Generali Oszczędnościowy

Generali Fundusze FIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

4 10

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,10 PLN / 0,07%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,70% +1,77% +3,92% +4,35% +9,60% +19,02% +14,72% +18,13% +19,50%
Średnia dla grupy +0,73% +1,71% +3,43% +3,72% +9,22% +18,97% +13,25% +15,92% +17,29%
Pozycja w grupie 10/23 6/21 3/21 2/21 9/21 8/19 9/17 8/17 6/16

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,70% +3,15% +2,12% +1,79% +2,41% +2,30% +2,07% +2,03% -0,24% -0,60% +11,97%
Średnia dla grupy +4,35% +3,95% +1,92% +2,57% +2,67% +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49% +11,49%
Pozycja w grupie 13/17 16/19 15/26 19/23 17/26 9/28 20/25 11/25 13/22 13/21 6/23

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

10.01.2012

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

148,43 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

1,64 mld PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Aleksander Szymerski (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,3%)

Polityka inwestycyjna

Generali Oszczędnościowy to fundusz krótkoterminowych dłużnych papierów korporacyjnych. Fundusz inwestuje aktywa głównie w polskie dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Przedmiotem lokat funduszu mogą być także instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw. Fundusz może także inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne oraz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Generali Oszczędnościowy stosuje benchmark i jest nim: WIBOR 6M + 0,30%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (10.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,11%

Bezpieczne

13,87%

Papiery skarbowe

5,40%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

78,84%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,95%

Pozostałe

0,95%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,94%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: