Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Stabilny Wzrost

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Generali Stabilny Wzrost

Generali Fundusze FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

15 22

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,85 PLN / 0,40%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,89% +2,30% +3,86% +3,73% +14,16% +37,21% +3,90% +14,95% +17,21%
Średnia dla grupy -0,88% +2,61% +4,39% +4,15% +13,22% +33,24% +6,96% +17,93% +18,82%
Pozycja w grupie 12/26 16/26 17/26 18/26 8/26 7/26 21/25 18/25 20/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,65% +17,89% +15,05% -3,00% +14,11% +2,03% +4,79% -5,16% +3,12% +9,38% -2,33% +5,42% +7,51% -1,00% -15,40% +23,43%
Średnia dla grupy -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 1/28 8/26 2/26 2/28 15/28 18/28 4/29 25/28 9/28 4/32 8/30 5/32 14/31 18/30 26/30 3/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.09.2007

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

215,62 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

195,27 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Robert Burdach (od 01.2014)

Krzysztof Izdebski (od 07.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG

Polityka inwestycyjna

Generali Stabilny Wzrost jest funduszem mieszanym, który inwestuje co najmniej 60% aktywów w instrumenty dłużne oraz do 40% wartości aktywów w instrumenty udziałowe. Fundusz inwestuje głównie w Polsce, ale może także inwestować na rynkach zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu, zarządzający Generali Stabilny Wzrost biorą pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest kompozyt złożony z 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index oraz 30% WIG.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (10.05.2024)

KID/KIID (10.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

27,38%

Ryzykowne

23,79%

Akcje krajowe

3,59%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

70,09%

Bezpieczne

54,00%

Papiery skarbowe

11,40%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

4,69%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,64%

Pozostałe

0,64%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,90%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: