Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Generali Akcje: Nowa Europa

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcje: Nowa Europa

Generali Fundusze FIO

akcji europejskich rynków wschodzących

5 5

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

1 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -7,57% -13,59% -51,74% -51,72% -50,09% -38,09% -42,53% -42,94% -44,05%
Średnia dla grupy -5,97% -12,40% -29,20% -28,83% -26,58% -9,17% -14,33% -17,34% -22,67%
Pozycja w grupie 5/6 5/6 6/6 6/6 6/6 6/6 5/5 5/5 4/4

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +11,87% -59,27% +70,10% +17,85% -13,84% +13,54% -14,66% +17,39% -0,98% +13,33% +16,23% -13,28% +11,54% +0,59% +12,72%
Średnia dla grupy +14,04% -48,65% +53,73% +16,64% -23,83% +22,68% -2,81% +1,12% -4,34% +9,77% +11,02% -17,16% +14,20% -1,84% +14,68%
Pozycja w grupie 4/6 6/8 5/15 5/15 1/16 13/15 15/16 2/16 3/16 4/14 5/12 3/10 7/8 2/8 5/6

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

22.06.2006

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

70,84 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

13,89 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu jednostki powyżej dwukrotności stopy zwrotu WIBID 1Y

Zarządzający

Ryszard Rusak (od 01.2014)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Europa Środkowo-Wschodnia

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej lub akcje emitentów, których Europa Centralna i Wschodnia jest głównym obszarem działalności, a także w świadectwa depozytowe np. ADR lub GDR. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie może być niższy niż 60%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (13.05.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

84,49%

Ryzykowne

26,00%

Akcje krajowe

58,49%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

7,24%

Pozostałe

7,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,26%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: