Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Generali Korona Dochodowy

Generali Korona Dochodowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Generali Korona Dochodowy

Generali Fundusze FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

3 14

Ranking KupFundusz

30.06.2020

Rating AOL

10.08.2018

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2020

4 36M

Ranking AOL 36M

30.06.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,80% +2,63% +0,76% +0,94% +2,44% +5,50% +8,67% +12,18% +14,21%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +18,63% +9,06% +13,33% +15,39% +10,94% +6,07% +4,94% +4,99% +3,67% +3,81% +5,18% +8,13% +5,61% +4,38% +6,20% +4,55% +4,00% +1,60% +2,32% +4,30% +1,94% +3,69%
Średnia dla grupy +21,12% +9,74% +13,98% +16,02% +10,82% +3,75% +5,92% +5,33% +3,69% +3,09% +6,22% +4,92% +4,66% +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53%
Pozycja w grupie 3/3 3/4 5/7 5/8 5/8 1/13 10/15 9/17 9/20 6/19 11/23 7/23 11/23 16/25 12/24 3/26 11/33 15/36 8/41 4/46 14/46 5/48

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.01.1997

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

231,04 PLN (10.07.2020)

Wartość aktywów

5,24 mld PLN (30.06.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

5% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika WIBID 3M

Zarządzający

Andrzej Czarnecki (od 06.2010)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 3M

Polityka inwestycyjna

W portfelu funduszu znajdziemy instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, obligacje o krótkim terminie zapadalności (do roku) czy lokaty bankowe. Warto dodać, że w celu poszukiwania wartości dodanej zarządzający funduszem stosuje szeroką gamę narzędzi. Okresowo w portfelu rozwiązania goszczą również walory zagraniczne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2020)

Prospekt informacyjny (01.07.2020)

KIID (26.06.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,59%

Bezpieczne

55,90%

Papiery skarbowe

43,61%

Papiery nieskarbowe

0,08%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,09%

Pozostałe

0,09%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,32%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: