Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Korona Dochodowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Generali Korona Dochodowy

Generali Fundusze FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

17 28

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,10 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,38% +1,84% +5,68% +2,47% +9,85% +18,24% +5,60% +11,10% +12,74%
Średnia dla grupy +0,44% +1,70% +4,67% +2,21% +8,76% +16,91% +10,16% +13,08% +13,40%
Pozycja w grupie 23/40 13/40 4/40 12/40 9/40 11/40 35/37 31/34 29/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +18,63% +9,06% +13,33% +15,39% +10,94% +6,07% +4,94% +4,99% +3,67% +3,81% +5,18% +8,13% +5,61% +4,38% +6,20% +4,55% +4,00% +1,60% +2,32% +4,30% +1,94% +3,69% +3,02% -1,48% -5,44% +11,62%
Średnia dla grupy +21,12% +9,74% +13,98% +16,02% +10,82% +3,75% +5,92% +5,33% +3,69% +3,09% +6,22% +4,92% +4,66% +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 3/3 3/4 5/7 5/8 5/8 1/13 10/15 9/17 9/20 6/19 11/23 7/23 11/23 16/25 12/24 3/26 11/33 15/36 8/41 4/46 15/47 6/48 10/46 22/47 41/42 9/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.01.1997

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

251,24 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

3,05 mld PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Andrzej Czarnecki (od 06.2010)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,1%)

Polityka inwestycyjna

Generali Korona Dochodowy jest funduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Fundusz inwestuje środki głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Fundusz inwestuje zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw jak i przedsiębiorstwa. Fundusz Generali Korona Dochodowy inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W celu zabezpieczenia ryzyka walutowego fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Poziomem referencyjnym - benchmarkiem jest: 100% WIBOR 6M + 0,10%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (15.04.2024)

KID/KIID (09.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (11.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,43%

Bezpieczne

52,92%

Papiery skarbowe

6,26%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

36,25%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,11%

Pozostałe

3,11%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,46%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: