Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Korona Zrównoważony

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Generali Korona Zrównoważony

Generali Fundusze FIO

mieszane polskie zrównoważone

6 10

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,46 PLN / 0,11%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,90% +5,73% +12,92% +7,73% +25,45% +43,76% +18,20% +41,89% +34,02%
Średnia dla grupy +4,63% +5,46% +12,48% +7,23% +22,70% +38,69% +16,94% +42,42% +30,91%
Pozycja w grupie 10/16 9/16 4/11 8/16 3/11 4/11 8/10 8/9 7/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +59,81% +13,64% -23,92% +39,19% +19,83% -2,71% +4,27% +25,10% +17,69% +15,14% +24,65% +7,48% -27,41% +23,85% +11,86% -8,50% +17,31% +3,09% +1,98% -7,01% +7,08% +10,56% -6,18% +7,38% +4,34% +5,61% -16,74% +29,31%
Średnia dla grupy +53,61% +13,70% -3,13% +28,00% +11,44% -5,48% +4,31% +18,12% +13,60% +18,30% +22,83% +8,34% -31,55% +23,31% +11,35% -15,80% +15,77% +4,20% -0,87% -5,24% +4,91% +10,92% -7,54% +2,51% +5,22% +5,68% -14,28% +25,66%
Pozycja w grupie 1/2 2/3 5/5 2/9 1/10 2/10 8/10 2/12 2/11 8/11 4/14 4/17 4/17 8/18 5/15 1/16 8/17 12/16 5/16 12/15 3/14 9/14 4/13 2/15 6/14 10/14 10/12 3/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

09.08.1995

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

435,80 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

346,16 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Robert Burdach (od 12.2017)

Krzysztof Izdebski (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Generali Korona Zrównoważony inwestuje środki głównie w instrumenty udziałowe. Ich udział mieści się w przedziale od 20% do 80% aktywów. Pozostałą część portfela inwestycyjnego funduszu stanowią instrumenty dłużne. Fundusz inwestuje głównie w Polsce. Fundusz może także inwestować na rynkach zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Poziom referencyjny - benchmark funduszu to: 50% WIG + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (10.05.2024)

KID/KIID (10.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

48,90%

Ryzykowne

42,63%

Akcje krajowe

6,27%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

49,21%

Bezpieczne

39,48%

Papiery skarbowe

7,57%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

2,16%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,50%

Pozostałe

0,50%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,38%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: