Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin Zmiennej Alokacji B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Franklin Zmiennej Alokacji B

Franklin Templeton FIO

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

8 8

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-0,03 PLN / -0,02%

Zmiana 1D
20.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,97% +2,75% +4,47% +6,26% +5,40% -4,20% +8,15% +11,70% +13,88%
Średnia dla grupy +1,60% +1,47% +5,59% +7,89% +10,09% +2,06% +15,39% +16,47% +16,96%
Pozycja w grupie 3/12 3/12 9/12 9/12 10/11 7/11 7/11 5/9 5/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +3,08% -6,79% +9,96% +8,03% +9,30% -11,85%
Średnia dla grupy +5,05% -8,59% +10,78% +4,06% +8,40% -6,44%
Pozycja w grupie 9/12 6/14 5/13 3/10 5/12 7/12

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Templeton Asset Management (Poland) TFI

Data uruchomienia

02.03.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

121,04 PLN (20.09.2023)

Wartość aktywów

62,40 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Matthias Hoppe (od 03.2016)

Marzena Hofrichter (od 10.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Zamiarem funduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej wartość indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych w następujących po sobie okresach pięcioletnich. W tym celu fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego - od 0% do 100%, depozyty - od 0% do 50%, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy - od 0% do 100%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.07.2023)

Prospekt informacyjny (30.05.2023)

KID/KIID (04.08.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (29.04.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

39,57%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

39,57%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

39,12%

Bezpieczne

27,33%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

11,79%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

18,60%

Pozostałe

0,53%

Pozostałe

18,07%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,72%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: