Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin Zmiennej Alokacji B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Franklin Zmiennej Alokacji B

Franklin Templeton FIO

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

7 8

Ranking KupFundusz

28.02.2023

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2023

0,29 PLN / 0,25%

Zmiana 1D
21.03.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,73% +1,33% +0,74% +1,97% -5,32% -4,59% +19,15% +10,47% +9,35%
Średnia dla grupy -1,25% +2,53% +4,48% +2,51% -0,56% -0,51% +24,05% +12,82% +10,38%
Pozycja w grupie 5/13 10/13 8/12 9/13 8/12 6/12 8/12 5/10 4/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +3,08% -6,79% +9,96% +8,03% +9,30% -11,85%
Średnia dla grupy +5,05% -8,59% +10,78% +4,06% +8,40% -6,44%
Pozycja w grupie 9/12 6/14 5/13 3/10 5/12 7/12

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Templeton Asset Management (Poland) TFI

Data uruchomienia

02.03.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

116,15 PLN (21.03.2023)

Wartość aktywów

70,90 mln PLN (28.02.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Matthias Hoppe (od 03.2016)

Marzena Hofrichter (od 10.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Zamiarem funduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej wartość indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych w następujących po sobie okresach pięcioletnich. W tym celu fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego - od 0% do 100%, depozyty - od 0% do 50%, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy - od 0% do 100%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (28.02.2023)

Prospekt informacyjny (21.02.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.04.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

35,64%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

35,64%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

41,50%

Bezpieczne

31,22%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

10,28%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

20,55%

Pozostałe

3,72%

Pozostałe

16,83%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,32%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: