Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Franklin Zmiennej Alokacji B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Franklin Zmiennej Alokacji B

Franklin Templeton FIO

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

2 7

Ranking KupFundusz

31.07.2022

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.07.2022

3 36M

Ranking AOL 36M

31.07.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,13% +4,27% -2,90% -7,59% -6,81% +6,83% +12,13% +11,61% +15,67%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie 2/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +3,08% -6,79% +9,96% +8,03% +9,30%
Średnia dla grupy +5,05% -8,59% +10,78% +4,06% +8,40%
Pozycja w grupie 9/12 6/14 5/13 3/10 5/12

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Templeton Asset Management (Poland) TFI

Data uruchomienia

02.03.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

119,42 PLN (11.08.2022)

Wartość aktywów

74,89 mln PLN (31.07.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Matthias Hoppe (od 03.2016)

Marzena Hofrichter (od 10.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Zamiarem funduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej wartość indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych w następujących po sobie okresach pięcioletnich. W tym celu fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego - od 0% do 100%, depozyty - od 0% do 50%, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy - od 0% do 100%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (16.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (29.04.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

42,94%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

42,94%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

33,64%

Bezpieczne

24,33%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

9,31%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

18,38%

Pozostałe

0,36%

Pozostałe

18,02%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,03%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: