Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin Zmiennej Alokacji B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Franklin Zmiennej Alokacji B

Franklin Templeton FIO

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

3 7

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,05 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,39% +2,38% +8,81% +4,44% +11,09% +10,86% +5,40% +20,90% +22,18%
Średnia dla grupy +2,79% +3,89% +10,70% +6,19% +13,87% +18,98% +14,26% +33,25% +31,68%
Pozycja w grupie 5/10 9/10 9/10 6/10 6/10 7/9 7/9 6/9 4/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,08% -6,79% +9,96% +8,03% +9,30% -11,85% +8,23%
Średnia dla grupy +5,05% -8,59% +10,78% +4,06% +8,40% -6,44% +12,31%
Pozycja w grupie 9/12 6/14 5/13 3/10 5/12 7/12 8/10

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Templeton Asset Management (Poland) TFI

Data uruchomienia

02.03.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

128,75 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

61,55 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Matthias Hoppe (od 03.2016)

Marzena Hofrichter (od 10.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Zamiarem funduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej wartość indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych w następujących po sobie okresach pięcioletnich. W tym celu fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego - od 0% do 100%, depozyty - od 0% do 50%, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy - od 0% do 100%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (01.05.2024)

KID/KIID (21.02.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (29.04.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

41,27%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

41,27%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

35,23%

Bezpieczne

25,09%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

10,14%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

19,50%

Pozostałe

2,37%

Pozostałe

17,13%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,01%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: