Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Krótkoterminowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Skarbiec Krótkoterminowy

Skarbiec FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

6 13

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,03 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,41% +1,77% +5,20% +3,78%
+5,85%
-3,84% -2,68% +0,90% +3,31%
Średnia dla grupy +0,52% +2,53% +7,08% +5,07%
Pozycja w grupie 14/19 19/19 17/19 16/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +2,82% +3,13% +1,28% +3,29% +4,40% -4,16% -4,23%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

25.11.2015

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

110,65 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

169,61 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,85%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Stawicki (od 09.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 85% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Średni, ważony udziałem w aktywach funduszu, okres do wykupu składników portfela nie może przekraczać jednego roku, przy czym termin zapadalności poszczególnych instrumentów w portfelu może przekraczać 397 dni. W odniesieniu do instrumentów o zmiennym oprocentowaniu, okres ten równy jest okresowi do wykupu najbliższego kuponu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (23.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (09.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,63%

Bezpieczne

75,43%

Papiery skarbowe

11,75%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

11,45%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,05%

Pozostałe

0,05%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,33%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: