Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Krótkoterminowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Skarbiec Krótkoterminowy

Skarbiec FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

8 13

Ranking KupFundusz

30.11.2023

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2023

0,04 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,59% +1,61% +3,26% +7,05% +8,88%
+3,17%
-1,54% +2,63% +6,06%
Średnia dla grupy +0,94% +1,96% +3,92% +9,03% +11,53%
Pozycja w grupie 18/19 17/19 19/19 18/19 17/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +2,82% +3,13% +1,28% +3,29% +4,40% -4,16% -4,23%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

25.11.2015

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

114,14 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

165,88 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,85%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Stawicki (od 09.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec Krótkoterminowy inwestuje co najmniej 85% wartości aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz może lokować do 15% aktywów w dłużne papiery wartościowe, inne, niż określone powyżej, w depozyty bankowe, w polskie i zagraniczne fundusze, które zostały zaklasyfikowane przez fundusz do kategorii funduszy papierów dłużnych (nie więcej niż 10% aktywów funduszu) oraz w listy zastawne. Fundusz nie inwestuje w akcje, z zastrzeżeniem, że akcje mogą pojawić się przejściowo w portfelu inwestycyjnym w przypadku konwersji posiadanych przez fundusz dłużnych papierów wartościowych na akcje (łączne zaangażowanie w akcje nie może jednak

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (04.10.2023)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (09.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,45%

Bezpieczne

82,88%

Papiery skarbowe

9,02%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

7,55%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,45%

Pozostałe

0,45%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: