Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Nowej Generacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Nowej Generacji

Skarbiec FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

41 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,80 PLN / 0,30%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,49% -2,04% +15,73% +15,84% +20,92% +46,71% -2,65% +25,62% +21,90%
Średnia dla grupy +1,93% +2,81% +11,78% +9,29% +15,35% +32,18% +9,80% +44,67% +48,52%
Pozycja w grupie 8/58 54/58 11/58 5/58 12/55 10/48 31/40 28/35 25/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +1,81% +33,41% -11,01% +14,67% +40,20% +1,77% -31,12% +17,54%
Średnia dla grupy +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 21/26 2/29 15/33 31/39 6/33 34/39 39/46 28/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

14.10.2015

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

265,86 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

49,39 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bartosz Szymański (od 10.2016)

Michał Cichosz (od 12.2018)

Paulina Brandstätter (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% MSCI World Index (USD)

Polityka inwestycyjna

Skarbiec Nowej Generacji inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi. To firmy, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność na danym rynku rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na rynkach rozwiniętych) oraz, których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym). Fundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych, pozwalających na finansowanie dalszego wzrostu wyników finansowych. Co najmniej 66% wartości aktywów stanowią lokaty w akcjach i innych udziałowych papierach wartościowych. Skarbiec Nowej Generacji stosuje benchmark i jest nim 100% MSCI World Index (USD).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

90,62%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

90,62%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,82%

Pozostałe

3,82%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,56%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: