Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Global High Yield Bond (w likwidacji)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Skarbiec Global High Yield Bond (w likwidacji)

Skarbiec - Global Funds SFIO

papierów dłużnych globalnych High Yield

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,00 PLN / 0,00%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,86% +3,76% -5,61% +4,35% -0,53%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,74% -4,37% +13,45% +5,62% -4,26% +10,56% +0,37% +1,77% -8,68% +2,85%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

02.12.2013

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

121,04 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

0,00 PLN (30.11.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Regulski (od 09.2020)

Dariusz Świniarski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych High Yield

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec Global High Yield Bond dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez lokowanie aktywów w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy, papiery wartościowe, a także w celu zachowania płynności w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w depozyty bankowe. Do 100% aktywów fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa JP Morgan - Global High Yield Bond. Do 100% aktywów funduszu może być inwestowane w inne polskie i zagraniczne fundusze, które zostały zaklasyfikowane przez fundusz do kategorii funduszy papierów dłużnych. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2023)

Prospekt informacyjny (18.04.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (24.08.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,58%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

98,58%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,53%

Pozostałe

0,53%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,89%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: