Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Market Neutral

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Skarbiec Market Neutral

Skarbiec FIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

13 13

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,26 PLN / -0,22%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,82% +0,99% +3,74% +1,07% +1,85% +8,95% -17,74% -15,36% -14,44%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +21,46% -2,98% +10,94% -1,34% +4,22% -0,46% -3,06% +12,38% -14,34% -12,93% +7,77%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

28.08.2012

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

116,75 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

7,00 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą wartość osiągniętą po 30 grudnia 2021 r.

Zarządzający

Krzysztof Cesarz (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec Market Neutral co najmniej 50% wartości aktywów netto i nie więcej niż 100% wartości aktywów inwestuje w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe oraz w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy, które zostały zaklasyfikowane przez fundusz do kategorii funduszy akcyjnych. Do 50% aktywów fundusz może lokować w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Fundusz dąży do dostarczenia pozytywnej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych poprzez wykorzystywanie tzw. alternatywnych strategii inwestycyjnych polegających na zabezpieczaniu ryzyka rynkowego posiadanych akcji poprzez zajmowanie krótkich pozycji w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe. Z uwagi na fakt, że fundusz w swoim portfelu inwestycyjnym może posiadać akcje od 50% do 80% wartości aktywów netto, jest on obarczony umiarkowaną do wysokiej zmiennością wartości jednostki uczestnictwa (porównywalną lub okresowo wyższą niż w przypadku funduszy akcji). Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (18.04.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (28.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

71,21%

Ryzykowne

50,41%

Akcje krajowe

20,80%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

21,41%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

21,41%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,55%

Pozostałe

0,55%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,83%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: