Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Skarbiec Market Neutral

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Skarbiec Market Neutral

Skarbiec FIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

16 16

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,05% -8,49% -16,66% -16,14% -23,55% -25,06% -25,94% -28,55% -21,18%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +21,46% -2,98% +10,94% -1,34% +4,22% -0,46% -3,06% +12,38% -14,34%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

28.08.2012

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

103,22 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

7,11 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych

Zarządzający

Krzysztof Cesarz (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

10% w skali roku, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje od 50% do 100% aktywów w akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe. Do 50% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty. Lokaty mogą być denominowane w walutach obcych. Fundusz dąży do dostarczenia całkowitej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, przede wszystkim poprzez nabywanie akcji spółek niedowartościowanych, przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji w kontrakcie terminowym na wybrany indeks giełdowy

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (21.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

75,58%

Ryzykowne

10,60%

Akcje krajowe

64,98%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,79%

Pozostałe

1,79%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

22,62%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: