Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

Skarbiec FIO

papierów dłużnych globalnych High Yield

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,22 PLN / 0,17%

Zmiana 1D
26.01.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,45% +5,59% +3,80% +2,90% -9,14% -12,26% -7,97% -4,54% -6,59%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +15,27% +6,20% +3,27% -0,52% +5,98% +3,75% -3,50% +5,63% +4,50% -2,32% -12,33%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

13.04.2011

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

129,85 PLN (26.01.2023)

Wartość aktywów

64,07 mln PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,55%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Adam Czorniej (od 10.2021)

Agnieszka Cieszkowska (od 03.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych High Yield

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

70% Bloomberg Global High-Yield (USD Hedged) + 30% WIBOR6M

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (05.01.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

93,86%

Bezpieczne

44,76%

Papiery skarbowe

9,91%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

1,03%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

38,16%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,77%

Pozostałe

3,77%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,36%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: