Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec III Filar

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Skarbiec III Filar

Skarbiec FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

17 22

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

4 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-1,74 PLN / -0,88%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,26% +4,43% +12,94% +3,39% +21,23% +16,86% -8,30% +9,37% +14,92%
Średnia dla grupy +0,76% +3,13% +10,01% +2,63% +16,83% +20,29% +7,20% +23,44% +16,08%
Pozycja w grupie 23/26 3/26 1/26 5/26 3/26 22/26 23/25 24/25 19/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +9,56% +11,00% +17,13% +11,61% +11,01% +12,91% +13,25% +6,55% -13,18% +12,03% +4,67% -8,58% +18,59% +2,93% +5,84% -3,71% +4,69% +11,06% -5,97% +8,77% +20,77% -6,28% -23,06% +23,06%
Średnia dla grupy +13,42% +6,02% +11,04% +11,50% +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 6/7 1/9 1/12 5/12 8/16 6/21 19/24 10/24 8/28 19/26 24/26 23/28 2/28 13/28 2/29 18/28 4/28 1/32 23/30 2/32 1/31 28/30 30/30 5/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

15.07.1999

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

196,00 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

237,12 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mateusz Roda (od 08.2019)

Łukasz Siwek (od 03.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec III Filar lokuje nie mniej niż 10% i nie więcej niż 50% aktywów w akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ponadto fundusz może lokować w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego, w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne (nie więcej niż 10% wartości aktywów), w instrumenty pochodne i depozyty bankowe. Fundusz nabywa instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, które spełnia założenia realizowanej polityki inwestycyjnej (w szczególności nie narusza limitów inwestycyjnych). Co najmniej 50% warto

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.01.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (28.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

32,79%

Ryzykowne

28,60%

Akcje krajowe

4,19%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

66,41%

Bezpieczne

56,89%

Papiery skarbowe

8,66%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,86%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,11%

Pozostałe

0,11%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,69%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: