Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Global Balanced

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

QUERCUS Global Balanced

QUERCUS Parasolowy SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

6 13

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,19 PLN / 0,12%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,98% +4,68% +13,45% +11,39% +22,67% +29,00% +4,62% +19,97% +22,79%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +6,81% +7,61% +8,18% -20,20% +14,89%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.12.2018

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

158,81 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

239,14 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

Zarządzający

Piotr Miliński (od 12.2018)

Konrad Konefał (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

QUERCUS Global Balanced należy do kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu o charakterze globalnym i charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty udziałowe i dłużne. Cel inwestycyjny realizuje poprzez inwestowanie od 0% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w instrumenty dłużne. Fundusz osiąga ekspozycję na poszczególne klasy aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych oraz ETF-ów. Może zajmować długie i krótkie pozycje, przy czym krótkie pozycje będą zajmowane wyłącznie za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Fundusz może posiadać ekspozycję na rynek nieruchomości za pośrednictwem akcji lub innych papierów wartościowych, emitowanych przez spółki prowadzące działalność w sektorze nieruchomości, jak również za pośrednictwem innych funduszy lub instrumentów pochodnych. Fundusz może posiadać również ekspozycję na towary poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych na indeksy towarowe, instrumentów ETC (Exchange Traded Commodities) lub funduszy inwestycyjnych. Inne fundusze mogą stanowić maksymalnie 50% aktywów funduszu. Udział depozytów bankowych waha się od 0% do 25% portfela QUERCUS Global Balanced. W przypadku dokonania inwestycji w instrumenty pochodne, łączna wartość inwestycji może przekraczać powyższe limity, w szczególności może przekroczyć 100% wartości aktywów funduszu (lewar). Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (30.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

AFI (15.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

22,45%

Ryzykowne

5,41%

Akcje krajowe

15,64%

Akcje zagraniczne

1,40%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

72,81%

Bezpieczne

33,47%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

39,34%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,42%

Pozostałe

3,42%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,32%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: