Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Stabilny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

QUERCUS Stabilny

QUERCUS Parasolowy SFIO

absolutnej stopy zwrotu konserwatywne

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Rating AOL

31.03.2023

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,29 PLN / -0,22%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,89% +3,05% +5,06% +13,03% +20,90% -2,55% +14,60% +18,86% +20,10%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -0,80% +12,41% +4,56% -2,20% -14,49% +12,77% +2,92% +7,03% -7,66%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

30.10.2013

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

129,52 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

209,42 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

Zarządzający

Bartłomiej Cendecki (od 10.2013)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu konserwatywne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (polityka absolute return). Fundusz realizuje założony cel poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty akcyjne (od 0% do 50%) oraz instrumenty dłużne (od 0% do 100%), z przewagą instrumentów dłużnych. Większość aktywów funduszu lokowana jest na rynkach krajowych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (06.09.2023)

KID/KIID (21.07.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (15.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

33,58%

Ryzykowne

29,68%

Akcje krajowe

3,90%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

59,52%

Bezpieczne

38,58%

Papiery skarbowe

2,75%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

18,19%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,02%

Pozostałe

2,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,87%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: