Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Stabilny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

QUERCUS Stabilny

QUERCUS Parasolowy SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

1 13

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2023

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,04 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,23% -0,07% +4,25% +2,79% +11,35% +52,48% +7,51% +29,84% +30,94%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -0,80% +12,41% +4,56% -2,20% -14,49% +12,77% +2,92% +7,03% -7,66% +19,69%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

30.10.2013

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

140,97 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

230,31 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

Zarządzający

Bartłomiej Cendecki (od 10.2013)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

QUERCUS Stabilny stosuje politykę absolute return, czyli dąży do uzyskania wzrostu wartości jednostki w ujęciu nominalnym. Większość aktywów funduszu jest lokowana na polskim rynku. Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe (do 50% aktywów) oraz w instrumenty dłużne (do 100% aktywów), przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz spółki publiczne, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na indeksy giełdowe w celach zabezpieczających oraz stosować dźwignię finansową, a także uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów. Może również zabezpieczać się w celu ochrony aktywów funduszu przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych przy użyciu instrumentów pochodnych. QUERCUS Stabilny nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (30.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

AFI (15.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

44,31%

Ryzykowne

41,87%

Akcje krajowe

2,44%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

51,13%

Bezpieczne

12,59%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

35,99%

Papiery nieskarbowe

2,55%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,27%

Pozostałe

0,27%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,29%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: