Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Ochrony Kapitału

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

QUERCUS Ochrony Kapitału

Fundusz spełnia kryteria ESG

QUERCUS Parasolowy SFIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

1 11

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,08 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,67% +1,72% +5,00% +3,49% +10,87% +19,67% +18,95% +20,91% +23,08%
Średnia dla grupy +0,74% +1,42% +4,62% +2,65% +9,73% +17,40% +12,38% +16,18% +16,69%
Pozycja w grupie 10/21 2/21 7/21 1/21 5/20 3/19 3/18 3/18 2/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,72% +5,78% +4,26% +5,58% +3,80% +3,09% +2,51% +2,41% +2,39% +2,17% +2,25% +1,74% +0,29% +2,70% +11,96%
Średnia dla grupy +4,08% +4,50% +4,94% +6,81% +4,35% +3,95% +1,92% +2,57% +2,67% +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49% +11,49%
Pozycja w grupie 4/5 2/6 6/7 8/10 12/17 17/19 11/26 11/23 18/26 11/28 17/25 14/25 9/22 7/21 7/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.03.2008

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

185,58 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

1,60 mld PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Sebastian Buczek (od 03.2008)

Krzysztof Grudzień (od 03.2008)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBID 6M + 0,4%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz Quercus Ochrony Kapitału inwestuje głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Fundusz może inwestować również w depozyty bankowe oraz w inne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez nie w instrumenty dłużne i depozyty. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje banków i spółek publicznych notowanych na GPW. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest WIBID 6M + 0,40%. Fundusz jest produktem promującym aspekty środowiskowe i społeczne. Fundusz stosuje następujące limity inwestycyjne: instrumenty udziałowe stanowią od 0% do 10% wartości aktywów, instrumenty dłużne i depozyty - od 50% do 100% wartości aktywów, inne fundusze - od 0% do 50% wartości aktywów, a depozyty bankowe mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.03.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

AFI (15.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

1,27%

Ryzykowne

1,27%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,21%

Bezpieczne

19,91%

Papiery skarbowe

2,53%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

69,96%

Papiery nieskarbowe

3,46%

Depozyty

1,35%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,06%

Pozostałe

0,06%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,47%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: