Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Ochrony Kapitału

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

QUERCUS Ochrony Kapitału

QUERCUS Parasolowy SFIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

1 11

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Rating AOL

31.12.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2023

-0,26 PLN / -0,16%

Zmiana 1D
07.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,89% +4,59% +4,29% +2,12% +4,79% +5,12% +6,71% +9,14% +11,52%
Średnia dla grupy +1,72% +4,73% +4,16% +2,37% +2,07% +0,35% +2,20% +5,35% +6,61%
Pozycja w grupie 7/20 9/20 7/20 7/20 4/19 3/18 3/18 3/17 3/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +4,72% +5,78% +4,26% +5,58% +3,80% +3,09% +2,51% +2,41% +2,39% +2,17% +2,25% +1,74% +0,29% +2,70%
Średnia dla grupy +4,08% +4,50% +4,94% +6,81% +4,35% +3,95% +1,92% +2,57% +2,67% +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49%
Pozycja w grupie 4/5 2/6 6/7 8/10 12/17 17/19 11/26 11/23 18/26 10/27 16/24 13/24 8/22 5/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.03.2008

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

163,57 PLN (07.02.2023)

Wartość aktywów

685,95 mln PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad wskaźnik WIBID 6M + 40pb

Zarządzający

Sebastian Buczek (od 03.2008)

Krzysztof Grudzień (od 03.2008)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 6M + 40pb

Polityka inwestycyjna

Fundusz z ochroną kapitału. Dąży do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa na koniec danego roku kalendarzowego była nie niższa niż 100% jej wartości z końca roku poprzedniego. W tym celu udział akcji waha się pomiędzy 0% a 20% wartości portfela. Od 0% do 20% aktywów jest inwestowane w polskie akcje i od 0% do 20% w akcje zagraniczne (łącznie polskie i zagraniczne akcje nie mogą przekroczyć 20% wartości portfela).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (21.12.2022)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (10.03.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,20%

Bezpieczne

16,09%

Papiery skarbowe

4,17%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

71,92%

Papiery nieskarbowe

3,23%

Depozyty

3,79%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,08%

Pozostałe

0,08%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,73%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: