Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Zielone Obligacje

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

inPZU Zielone Obligacje

Fundusz spełnia kryteria ESG Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

papierów dłużnych europejskich uniwersalne

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,07 PLN / -0,06%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD
Stopy zwrotu +0,76% +1,24% +1,80% +0,56%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

17.10.2023

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

108,31 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

27,23 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jarosław Leśniczak (od 09.2023)

Maja Motak (od 09.2023)

Przemysław Sepielak (od 09.2023)

Paweł Wróbel (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych europejskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% Bloomberg MSCI Euro Green Bond

Polityka inwestycyjna

inPZU Zielone Obligacje to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index. W skład indeksu wchodzą tzw. zielone obligacje, emitowane w celu finansowania projektów związanych z energią alternatywną, efektywnością energetyczną, kontrolą i zapobieganiem zanieczyszczeniom, zrównoważoną gospodarką wodną, ekologicznym budownictwem i przystosowaniem do zmian klimatycznych. Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne fundusze inwestycyjne, dzięki którym będzie starał się, jak najwierniej odwzorować zachowanie indeksu. Pozostałą część portfela mogą stanowić depozyty bankowe (do 30%). inPZU Zielone Obligacje zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. Benchmark funduszu to 100% Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (02.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,04%

Bezpieczne

27,21%

Papiery skarbowe

4,03%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

63,65%

Papiery nieskarbowe

2,15%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,24%

Pozostałe

1,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,71%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: