Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Dłużny Rynków Wschodzących

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,08 PLN / 0,17%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +1,62% +5,54% +7,46% +0,99% +13,27% +7,93% -8,78%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -10,22% -14,75% +12,21%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

18.06.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

47,80 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

149,86 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Leśniczak (od 08.2020)

Paweł Wróbel (od 01.2023)

Łukasz Magiera (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index

Polityka inwestycyjna

Aktywa PZU Dłużny Rynków Wschodzących lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw należących do grupy rozwijających się. Lokaty funduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw będących rynkami wschodzącymi, stanowią co najmniej 65% wartości aktywów netto funduszu. Przez państwa będące rynkami wschodzącymi (emerging markets) rozumie się kraje: ujęte w indeksie JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified - indeksie typu dochodowego, w którego skład wchodzą obligacje emitowane przez państwa krajów uważanych za kraje rynków wschodzących, bądź spółki w których r

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (01.01.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (25.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,21%

Bezpieczne

69,26%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

25,95%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,39%

Pozostałe

4,39%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,40%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: