Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Dłużny Rynków Wschodzących

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,37 PLN / 0,90%

Zmiana 1D
21.03.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu -1,14% -1,38% +3,69% -1,47% -4,06% -20,58%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2021 2022
Stopy zwrotu -10,22% -14,75%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

18.06.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

41,56 PLN (21.03.2023)

Wartość aktywów

128,08 mln PLN (28.02.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Karpiński (od 06.2020)

Jarosław Leśniczak (od 08.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% JPMorgan EMBI Global Diversified

Polityka inwestycyjna

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2023)

Prospekt informacyjny (01.01.2023)

KID/KIID (08.02.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (25.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

93,03%

Bezpieczne

69,86%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

23,17%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

6,38%

Pozostałe

6,38%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,60%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: