Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Akcji Globalnych Trendów

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PZU Akcji Globalnych Trendów

PZU FIO Parasolowy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

40 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,64 PLN / -0,97%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +5,78% +5,80% +12,88% +9,75% +10,23%
+20,01%
+0,43%
Średnia dla grupy +1,93% +2,81% +11,78% +9,29% +15,35%
Pozycja w grupie 5/58 6/58 20/58 25/58 41/55

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -0,16% -16,98% +17,33%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

18.06.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

65,30 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

12,90 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Łukasz Jakubowski (od 01.2023)

Tomasz Matras (od 01.2023)

Justyna Trojan (od 01.2023)

Dariusz Kuśmider (od 01.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI World Net TR Index + 10% WIBOR 1M

Polityka inwestycyjna

PZU Akcji Globalnych Trendów inwestuje głównie w udziałowe instrumenty finansowe emitentów, którzy prowadzą działalność w branżach i sektorach najlepiej oddających długoterminowe tendencje zmian w światowej gospodarce oraz w instrumenty finansowe, które zapewniają ekspozycję na globalne indeksy akcji. PZU Akcji Globalnych Trendów lokuje nie mniej niż 66% aktywów w zagranicznych funduszach inwestycyjnych, których polityka zakłada inwestowanie co najmniej 50% aktywów w udziałowe instrumenty finansowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, emitowane przez podmioty mające siedzibę lub posiadające główny rynek obrotu zagranicą. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt złożony z: 90% MSCI World Net TR + 10% WIBOR 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (12.06.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

91,28%

Ryzykowne

1,85%

Akcje krajowe

86,29%

Akcje zagraniczne

3,14%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,99%

Pozostałe

1,99%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,73%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: