Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju

Fundusz spełnia kryteria ESG

PZU FIO Parasolowy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

26 49

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,28 PLN / -0,35%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +3,59% +3,21% +15,71% +8,85% +19,30% +25,96% +27,22%
Średnia dla grupy +4,97% +4,26% +15,73% +8,55% +19,26% +24,67% +13,68%
Pozycja w grupie 49/58 36/58 23/58 27/58 27/55 22/47 9/40

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu +15,15% -7,52% +17,24%
Średnia dla grupy +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 16/39 8/46 29/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

18.06.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

80,30 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

50,01 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Łukasz Jakubowski (od 02.2023)

Dariusz Kuśmider (od 11.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Rynki Rozwinięte

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI World TR + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w udziałowe instrumenty finansowe emitentów, których działalność wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Sustainable Development Goals). W procesie selekcji fundusz stosuje również m.in. podejście „best-in-class” w zakresie wyboru emitentów o odpowiednio niskich wskaźnikach intensywności emisji gazów cieplarnianych, wykluczenie spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność oraz krajów niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (06.05.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

87,81%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

87,81%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

7,64%

Pozostałe

7,64%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,55%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: