Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

PZU Aktywny Globalny I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

PZU Aktywny Globalny I

PZU FIO Parasolowy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

11 12

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

3 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu -1,92% -4,98% -8,81% -9,20% -9,59% -4,86% +2,24% +1,28%
Średnia dla grupy -2,66% -7,28% -11,06% -11,11% -11,05% -2,68% -1,76% -0,05%
Pozycja w grupie 3/16 3/16 5/16 5/16 4/15 9/13 3/13 5/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021
Stopy zwrotu +5,12% +5,44% +3,43%
Średnia dla grupy +7,74% +5,52% +2,62%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

28.05.2018

Minimalna pierwsza wpłata

250 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

46,56 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

60,45 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net Total Return

Polityka inwestycyjna

Od 0% do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, kwity depozytowe i prawa do akcji. Do 50% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych lub dających ekspozycję na akcje. Od 40% do 100% środków lokowane jest w instrumenty dłużne, przy czym fundusz nie inwestuje w dłużne papiery i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (20.06.2022)

KIID (27.05.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (25.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

29,64%

Ryzykowne

11,90%

Akcje krajowe

17,74%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

62,52%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

62,52%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,51%

Pozostałe

3,51%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,34%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: