Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Aktywny Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

PZU Aktywny Globalny

PZU FIO Parasolowy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

1 14

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,01 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,13% +3,14% +11,54% +6,46% +16,74% +34,43% +27,19% +31,87% +41,03%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie 1/14 1/13 1/12 1/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,12% +5,44% +3,29% -4,67% +22,76%
Średnia dla grupy +7,74% +5,52% +2,62% -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie 10/16 7/15 8/14 2/15 1/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

28.05.2018

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

63,80 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

132,61 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Jarosław Leśniczak (od 01.2023)

Paweł Wróbel (od 01.2023)

Łukasz Magiera (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR

Polityka inwestycyjna

Fundusz PZU Aktywny Globalny realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie aktywów w zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat. Fundusz może charakteryzować się dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Fundusz utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów funduszu, w pozostałym zakresie dokonuje lokat przede wszystkim w instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić do 50% wartości aktywów funduszu. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, mogą stanowić do 50% wartości aktywów funduszu. Benchmark funduszu to 30% indeks MSCI World Net Total Return Index + 70% WIBOR 6M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (06.05.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

14,86%

Ryzykowne

4,46%

Akcje krajowe

10,40%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

81,72%

Bezpieczne

49,16%

Papiery skarbowe

25,52%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

7,04%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,73%

Pozostałe

1,47%

Pozostałe

0,26%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,68%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: