Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju I

Fundusz spełnia kryteria ESG

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

13 15

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,02 PLN / -0,04%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,03% +0,91% +3,33% +0,67% +8,53% +17,41% -1,39% +1,41% +6,46%
Średnia dla grupy +1,33% +0,62% +3,17% +0,87% +8,19% +19,13% +2,46% +4,28% +7,50%
Pozycja w grupie 11/13 5/13 7/13 8/13 6/13 11/13 9/12 9/10 7/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,51% +3,52% +6,75% +5,49% -11,15% -5,10% +12,49%
Średnia dla grupy +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36% +13,39%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

26.10.2016

Minimalna pierwsza wpłata

250 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

56,86 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

38,19 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Jarosław Leśniczak (od 11.2021)

Bogdan Jacaszek (od 09.2023)

Łukasz Magiera (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu Rozporządzenia SFDR, polegające na finansowaniu projektów dotyczących kwestii środowiskowych lub społecznych, poprzez selekcję do portfela inwestycyjnego zielonych obligacji, zielonych listów zastawnych, obligacji społecznych, obligacji zrównoważonego rozwoju lub obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, które stanowią co najmniej 50% jego aktywów. Fundusz promuje również aspekty społeczne polegające na polepszeniu wskaźników państw dotyczących kwestii społecznych lub związanych z zarządzaniem. Promuje róznież aspekty środowiskowe lub społeczne polegające na zachęcaniu spółek do pozytywnego zachowania, poprzez wykluczenie inwestowania w instrumenty finansowe spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność, a także polegające na podniesieniu kosztów finansowania dla spółek zaangażowanych w kontrowersyjne zachowania, poprzez wykluczenie inwestowania w takie spółki. Fundusz promuje również aspekty społeczne polegające na wpisywaniu się w działania na rzecz promowania i wzmacniania mechanizmów dobrego zarządzania podatkowego, sprawiedliwego opodatkowania i globalnej przejrzystości podatkowej, poprzez wykluczenie inwestowania w jurysdykcjach widniejących w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty w zielone obligacje, zielone listy zastawne, obligacje społeczne, obligacje zrównoważonego rozwoju lub obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem, stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (06.05.2024)

KID/KIID (01.01.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,90%

Bezpieczne

85,17%

Papiery skarbowe

2,98%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

3,75%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,42%

Pozostałe

0,42%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,68%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: