Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju

Fundusz spełnia kryteria ESG

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

13 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

19.06.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,19 PLN / 0,34%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,09% +1,34% +1,43% +1,05% +6,47% +16,96% -2,31% -2,39% +2,88%
Średnia dla grupy +0,99% +1,78% +1,44% +1,78% +7,35% +19,66% +3,38% +3,74% +7,22%
Pozycja w grupie 5/13 12/13 8/13 9/13 7/13 11/13 10/12 9/11 8/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,51% +3,52% +7,47% +5,37% -11,34% -5,48% +11,92%
Średnia dla grupy +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36% +13,39%
Pozycja w grupie 16/16 3/16 1/16 4/15 14/15 6/14 10/13

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

26.10.2016

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

56,75 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

35,77 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Jarosław Leśniczak (od 11.2021)

Bogdan Jacaszek (od 09.2023)

Łukasz Magiera (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%)

Polityka inwestycyjna

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju inwestuje przede wszystkim w zielone obligacje i listy zastawne, obligacje społeczne, a także obligacje zrównoważonego rozwoju lub powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Ich udział w portfelu funduszu stanowi co najmniej 50%. Fundusz wyklucza spółki zaangażowane w kontrowersyjną działalność oraz z krajów niechętnych do współpracy w celu sprawiedliwego i przejrzystego opodatkowania, znajdujące się w unijnym wykazie takich krajów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty rynku pieniężnego, a także w instrumenty dłużne i pieniężne, emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% aktywów funduszu. PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (02.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,90%

Bezpieczne

85,17%

Papiery skarbowe

2,98%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

3,75%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,42%

Pozostałe

0,42%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,68%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: