Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

2 8

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,01 PLN / -0,02%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,76% +1,73% +6,22% +3,00% +11,51% +21,75% +16,54% +22,83% +22,90%
Średnia dla grupy +0,95% +1,15% +4,65% +1,25% +5,29% +6,28% -0,22% +6,40% +3,46%
Pozycja w grupie 6/7 2/7 2/7 1/7 1/7 1/5 1/5 1/5 1/5

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,47% -1,45% +5,78% +2,99% -0,75% -2,11% +15,78%
Średnia dla grupy +3,17% -3,45% +6,63% +1,28% -0,22% -7,28% +5,92%
Pozycja w grupie 7/10 5/10 7/11 4/7 4/5 1/5 1/7

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

22.04.2016

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

63,54 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

197,82 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Jarosław Leśniczak (od 11.2021)

Łukasz Magiera (od 11.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,5%)

Polityka inwestycyjna

Podstawową kategorią lokat funduszu są instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, zarówno z siedzibą w Polsce, jak i za granicą. Lokaty te stanowią co najmniej 50% aktywów. Nie mniej niż 75% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty dłużne zarówno emitowane przez przedsiębiorstwa, jak też emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz rządy innych państw, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (06.05.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,68%

Bezpieczne

42,69%

Papiery skarbowe

6,57%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

45,42%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,96%

Pozostałe

0,96%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,37%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: