Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Medyczny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PZU Medyczny

PZU FIO Parasolowy

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Rating AOL

31.03.2023

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,34 PLN / -0,36%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,99% -0,10% +9,29% +3,23% +8,47% +9,67% +24,50% +42,92% +43,37%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +27,65% +4,62% +26,68% +15,15% -1,15% -22,34% +3,21% -20,92% +17,12% +0,07% +17,62% +0,12% +6,39%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

29.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

95,27 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

98,19 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Matras (od 12.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI World Health Care + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu PZU Medyczny lokowane są przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki, których działalność związana jest z branżą ochrony zdrowia (spółki farmaceutyczne w tym producenci leków generycznych i OTC, spółki biotechnologiczne, producenci sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne, dystrybutorzy farmaceutyków, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia). Część aktywów funduszu lokowana w udziałowe papiery wartościowe może być inwestowana na rynkach zagranicznych, głównie europejskich. Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek stanowią od 50% do 100% wartości aktywów netto funduszu. Instrumenty rynku pieniężnego, depoz

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.04.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (25.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

92,04%

Ryzykowne

10,92%

Akcje krajowe

81,12%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

5,26%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,26%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,15%

Pozostałe

1,15%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,56%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: