Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Medyczny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PZU Medyczny

PZU FIO Parasolowy

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Rating AOL

14.03.2017

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,42 PLN / 0,49%

Zmiana 1D
07.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,49% +3,92% +4,16% -0,69% +4,89% +13,40% +14,96% +31,73% +13,44%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +27,65% +4,62% +26,68% +15,15% -1,15% -22,34% +3,21% -20,92% +17,12% +0,07% +17,62% +0,12%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

29.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

86,15 PLN (07.02.2023)

Wartość aktywów

114,17 mln PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Matras (od 12.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI World Health Care + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek będą stanowiły od 50% do 100% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz będzie mógł lokować do 50% wartości aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. Lokaty Funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 40% lokat Funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (01.01.2023)

KID/KIID (08.02.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (25.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

93,55%

Ryzykowne

6,58%

Akcje krajowe

86,97%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,98%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,98%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,46%

Pozostałe

2,46%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,01%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: