Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek I

PZU FIO Parasolowy

akcji polskich małych i średnich spółek

13 19

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,21 PLN / 0,23%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +8,19% +14,80% +30,77% +23,07% +44,36% +71,54% +46,17% +120,33% +98,49%
Średnia dla grupy +6,36% +10,52% +22,60% +14,81% +34,44% +54,33% +33,74% +101,65% +95,53%
Pozycja w grupie 6/22 3/22 3/22 2/22 5/22 4/22 8/20 9/20 14/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +14,94% -53,44% +26,39% +20,65% -22,64% +24,75% +35,77% -18,09% +9,08% +17,27% +0,02% -28,72% +1,95% +13,76% +23,57% -17,30% +36,12%
Średnia dla grupy +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

29.09.2006

Minimalna pierwsza wpłata

250 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

90,73 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

94,86 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M

Polityka inwestycyjna

Fundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek buduje swój portfel inwestycyjny przede wszystkim z akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych oraz kwitów depozytowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Pozostała część portfela może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych. Całkowita wartość akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych oraz kwitów depozytowych może stanowić do 100% aktywów funduszu. Całkowita wartość akcji i innych instrumentów udziałowych emitowanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 stanowi co najmniej 70% wartości aktywów funduszu. Pozostałe składniki lokat mogą stanowić nie więcej niż 30% aktywów funduszu. Benchmark funduszu to: 70% indeks mWIG40 TR + 20% indeks sWIG80 TR + 10% WIBID 3M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (06.05.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

92,28%

Ryzykowne

82,81%

Akcje krajowe

9,47%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,28%

Pozostałe

0,28%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,44%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: