Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

PZU Obligacji Krótkoterminowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Obligacji Krótkoterminowych

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

10 28

Ranking KupFundusz

31.12.2022

Rating AOL

30.09.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2022

0,07 PLN / 0,09%

Zmiana 1D
26.01.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,56% +5,26% +4,92% +1,58% +3,11% +1,41%
+1,83%
+4,52% +6,06%
Średnia dla grupy +2,13% +5,46% +4,67% +2,03% +2,40% -0,33%
Pozycja w grupie 33/45 18/45 14/45 33/45 22/42 21/41

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +3,60% +3,52% +3,67% +5,25% +4,49% +4,47% +6,33% +2,31% +2,79% +1,80% +1,44% +2,76% +1,50% +2,47% +0,76% -1,73% +1,62%
Średnia dla grupy -2,64% +0,57%
Pozycja w grupie 24/47 21/42

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

05.07.2005

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

82,26 PLN (26.01.2023)

Wartość aktywów

2,17 mld PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Karpiński (od 12.2020)

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Jarosław Leśniczak (od 11.2021)

Łukasz Magiera (od 11.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Min. 50% aktywów funduszu inwestowane jest łącznie w dłużne papiery wartościowe z okresem wykupu do jednego roku oraz instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem jest Skarb Państwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (01.01.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (25.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,06%

Bezpieczne

57,33%

Papiery skarbowe

10,46%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

31,27%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,66%

Pozostałe

0,66%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,28%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: