Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Akcji KRAKOWIAK

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PZU Akcji KRAKOWIAK

PZU FIO Parasolowy

akcji polskich uniwersalne

18 29

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,82 PLN / 0,85%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,60% +11,82% +21,92% +7,96% +37,82% +32,03% +26,29% +59,16% +16,47%
Średnia dla grupy +3,98% +10,78% +17,67% +6,20% +30,45% +31,35% +33,22% +87,08% +46,14%
Pozycja w grupie 32/42 14/42 5/42 9/42 3/41 21/41 32/40 34/38 36/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -1,91% -7,45% +4,82% +25,76% +23,38% +16,19% +48,43% +5,63% -49,33% +29,72% +16,55% -26,21% +20,47% +7,54% -13,69% -10,16% +10,56% +9,25% -23,11% -4,45% -4,90% +7,94% -19,88% +40,57%
Średnia dla grupy +7,82% -16,65% +1,52% +35,43% +24,26% +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 13/15 2/16 5/16 16/16 7/17 17/19 5/21 20/26 16/33 31/36 20/36 32/43 23/47 33/55 55/58 42/56 20/58 45/61 48/55 48/56 43/49 46/47 37/42 6/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

25.10.1999

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

97,52 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

1,60 mld PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz PZU Akcji Krakowiak inwestuje przede wszystkim w akcje notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje oraz prawa do akcji spółek nie mogą stanowić łącznie mniej niż 50% wartości aktywów funduszu. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą stanowić maksymalnie 50% wartości aktywów funduszu. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej mogą stanowić maksymalnie 50% wartości aktywów funduszu. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe mogą stanowić maksymalnie 50% wartości aktywów funduszu. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% lokat funduszu. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt składający się z: 90% WIG + 10% WIBID 1M

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (02.04.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (25.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

96,71%

Ryzykowne

74,42%

Akcje krajowe

22,29%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

2,39%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

2,39%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,43%

Pozostałe

0,43%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,47%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: