Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Akcji KRAKOWIAK

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PZU Akcji KRAKOWIAK

PZU FIO Parasolowy

akcji polskich uniwersalne

16 28

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,48 PLN / 0,48%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,81% +1,82% +14,02% +10,99% +24,01% +59,45% +21,31% +45,49% +21,44%
Średnia dla grupy -1,28% +1,84% +13,42% +9,43% +18,89% +56,23% +26,10% +65,16% +51,95%
Pozycja w grupie 33/42 21/42 16/42 11/42 4/41 15/40 30/39 34/38 36/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -1,91% -7,45% +4,82% +25,76% +23,38% +16,19% +48,43% +5,63% -49,33% +29,72% +16,55% -26,21% +20,47% +7,54% -13,69% -10,16% +10,56% +9,25% -23,11% -4,45% -4,90% +7,94% -19,88% +40,57%
Średnia dla grupy +7,82% -16,65% +1,52% +35,43% +24,26% +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 13/15 2/16 5/16 16/16 7/17 17/19 5/21 20/26 16/33 31/36 20/36 32/43 23/47 33/55 55/58 42/56 20/58 45/61 48/55 48/56 43/49 46/47 37/42 6/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

25.10.1999

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

100,26 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

1,72 mld PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje przede wszystkim w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje oraz prawa do akcji nie mogą stanowić łącznie mniej niż 50% wartości aktywów funduszu. Udział papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski wynosi maksymalnie 50% aktywów PZU Akcji KRAKOWIAK. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce lub jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej mogą stanowić maksymalnie 50% funduszu. Fundusz może inwestować do 50% portfela w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe. Udział lokat denominowanych w walutach obcych nie może stanowić więcej niż 35% PZU Akcji KRAKOWIAK. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt składający się z: 90% indeks WIG + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (02.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

97,27%

Ryzykowne

77,33%

Akcje krajowe

19,94%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

1,86%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

1,86%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,59%

Pozostałe

0,59%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,29%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: