Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Zrównoważony I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

PZU Zrównoważony I

PZU FIO Parasolowy

mieszane polskie zrównoważone

4 10

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,22 PLN / 0,21%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,01% +8,89% +20,07% +14,06% +34,26% +52,98% +25,28% +50,83% +36,39%
Średnia dla grupy +4,15% +5,58% +12,29% +7,36% +23,10% +37,28% +16,61% +42,59% +31,30%
Pozycja w grupie 6/16 1/16 1/11 1/16 1/11 1/11 3/10 5/9 8/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +31,68% +10,14% -30,90% +19,91% +13,71% -16,58% +25,76% +10,81% -5,90% -2,95% +11,64% +10,15% -13,13% +2,38% +1,40% +2,13% -14,40% +31,02%
Średnia dla grupy +22,83% +8,34% -31,55% +23,31% +11,35% -15,80% +15,77% +4,20% -0,87% -5,24% +4,91% +10,92% -7,54% +2,51% +5,22% +5,68% -14,28% +25,66%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

18.11.2005

Minimalna pierwsza wpłata

250 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

107,15 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

205,05 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Leśniczak (od 08.2020)

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Bogdan Jacaszek (od 09.2023)

Łukasz Magiera (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz PZU Zrównoważony dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Akcje oraz prawa do akcji spółek będące przedmiotem lokat stanowią łącznie co najmniej 30%, ale nie więcej niż 70% wartości aktywów funduszu. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% lokat. Fundusz jest funduszem rynku krajowego, co oznacza, że udział akcji i innych papierów wartościowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien wynosić co najmniej 66% wartości aktywów funduszu. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Benchmarkiem funduszu jest 50% indeks WIG + 50% indeks Treasury BondSpot Poland.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (06.05.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

48,79%

Ryzykowne

38,57%

Akcje krajowe

10,22%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

48,72%

Bezpieczne

36,90%

Papiery skarbowe

2,39%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

9,43%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,69%

Pozostałe

0,69%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,80%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: