Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Obligacji Krótkoterminowych I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Obligacji Krótkoterminowych I

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

7 28

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,00 PLN / 0,00%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,41% +1,29% +3,57% +3,23% +9,13% +21,91% +15,92%
+17,79%
+19,34%
Średnia dla grupy +0,39% +1,28% +3,36% +3,08% +8,25% +19,31% +11,57%
Pozycja w grupie 17/40 25/40 17/40 17/40 10/40 6/40 12/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,99% +3,91% +4,09% +5,67% +4,89% +4,88% +6,81% +2,68% +3,21% +2,21% +1,84% +3,23% +1,91% +2,89% +1,14% -1,29% +1,94% +11,76%
Średnia dla grupy -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

05.07.2005

Minimalna pierwsza wpłata

250 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

100,03 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

2,86 mld PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,60%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Jarosław Leśniczak (od 11.2021)

Łukasz Magiera (od 11.2021)

Bogdan Jacaszek (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

PZU Obligacji Krótkoterminowych lokuje aktywa w instrumentach o charakterze dłużnym. Dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok oraz instrumenty rynku pieniężnego stanowią łącznie co najmniej 50% wartości aktywów funduszu. Fundusz może lokować do 25% wartości aktywów w listach zastawnych wyemitowanych przez jeden bank hipoteczny. Nie więcej niż 35% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty denominowane w walutach obcych. PZU Obligacji Krótkoterminowych nie inwestuje w instrumenty akcyjne, z tym zastrzeżeniem, że aktywa funduszu mogą być lokowane w obligacjach zamiennych na akcje, co oznacza, że przejściowo wśród lokat funduszu mogą się znaleźć akcje. Fundusz stosuje benchmark i jest nim: 100% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (12.06.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,41%

Bezpieczne

57,15%

Papiery skarbowe

14,18%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

27,08%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,15%

Pozostałe

1,15%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,44%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: