Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Obligacji Krótkoterminowych I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Obligacji Krótkoterminowych I

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

4 28

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,05 PLN / 0,05%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,89% +2,91% +5,55% +1,73% +11,13% +16,61% +14,32%
+15,28%
+18,73%
Średnia dla grupy +0,80% +2,66% +4,79% +1,58% +9,67% +13,61% +9,62%
Pozycja w grupie 15/40 12/40 8/40 14/40 7/40 8/39 12/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,99% +3,91% +4,09% +5,67% +4,89% +4,88% +6,81% +2,68% +3,21% +2,21% +1,84% +3,23% +1,91% +2,89% +1,14% -1,29% +1,94% +11,76%
Średnia dla grupy -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

05.07.2005

Minimalna pierwsza wpłata

250 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

98,58 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

2,53 mld PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,60%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Jarosław Leśniczak (od 11.2021)

Łukasz Magiera (od 11.2021)

Bogdan Jacaszek (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych lokuje aktywa w instrumenty o charakterze dłużnym. Dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw nie dłuższym niż rok oraz instrumenty rynku pieniężnego stanowią łącznie nie mniej niż 50% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz może lokować do 25% wartości aktywów w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% lokat funduszu. Fundusz nie lokuje aktywów w akcje, z zastrzeżeniem, że aktywa funduszu mogą być lokowane w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym możliwe jest, że przejściowo wśród lokat funduszu znajdą się akcje.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (01.01.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (28.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,42%

Bezpieczne

56,26%

Papiery skarbowe

16,46%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

25,70%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,33%

Pozostałe

1,33%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,24%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: